Zoeken

Geschillenbeslechting

Home / Geschillenbeslechting

Specialist in ondernemingsrecht

Ervaren advocaten

Advies op maat

Naast de weg van de gerechtelijke procedure, zijn er verschillende vormen van alternatieve geschillenbeslechting waarbij wij u eveneens kunnen bijstaan. In sommige gevallen slagen partijen erin om hun belangentegenstelling te overbruggen door zelf te onderhandelen, doch vaak lukt dit niet en leidt dit zelfs eerder tot een escalatie. Laat u daarom tijdens een geschillenbeslechting bijstaan door een ervaren advocaat van Caluwaerts Uytterhoeven uit Antwerpen.

Professionele juridische bijstand tijdens een geschillenbeslechting

Partijen kunnen zich laten bijstaan door een advocaat als professionele ervaringsdeskundige die het onderhandelingsproces tijdens een geschillenbeslechting verzorgt en in goede banen leidt, idealiter om een gerechtelijke procedure te vermijden. Dergelijke onderhandelingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk verlopen. Als de onderhandelingen niet op gang komen of niet tot een aanvaardbaar resultaat leiden, staan er voor de betrokken partijen nog steeds meerdere wegen open. De gerechtelijke weg waarbij het geschil door een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt beslecht, is slechts één mogelijkheid. Partijen kunnen tevens opteren voor arbitrage. Dit is een methode van geschillenbeslechting waarbij een door de betrokken partijen aangeduide onpartijdige arbiter (of een college van arbiters) in een geschil tussen partijen een bindende uitspraak geeft. Ook in dergelijke arbitrageprocedures kunnen wij u bijstaan of vertegenwoordigen.

 

Alternatieve bemiddeling

Een derde alternatieve wijze van geschillenbeslechting vormt de mogelijkheid tot bemiddeling (‘mediation’). Kenmerkend voor deze bemiddeling is dat er geen derde beslist voor de partijen, maar dat de partijen zelf onderhandelen en tot een beslissing komen, terwijl ze worden bijgestaan door een neutrale derde, de bemiddelaar, die het bemiddelingsproces in goede banen leidt. Deze alternatieve wijze van geschillenbeslechting heeft een steeds belangrijke plaats in ons rechtssysteem, nu de wetgever de rechtbank de mogelijkheid gegeven heeft partijen te dwingen eerst te bemiddelen, alvorens de zaak verder te behandelen. Ons advocatenkantoor stond al verschillende cliënten succesvol bij tijdens een bemiddeling.

Schakel onze experts in voor een geschillenbeslechting

Wij beschikken over de nodige expertise om u te adviseren en te begeleiden bij de alternatieve wijzen van geschillenbeslechting. Ons kantoor hecht tevens belang aan om bij ieder geschil een inschatting te maken van de opportuniteit van een gerechtelijke procedure, dan wel een alternatieve geschillenbeslechting. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met ons team van advocaten. U bereikt ons door te bellen naar +32 3 448 49 92 of door onderstaand contactformulier in vullen. Heeft u tevens als aannemer een advocaat nodig? Of krijgt u graag meer informatie over de rechtsregels omtrent uw kapitaal? Ook dan staan wij voor u klaar.

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak