Zoeken

 Basisbankdienst voor alle ondernemingen

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /   Basisbankdienst voor alle ondernemingen

Basisbankdienst voor alle ondernemingen

De Kamer heeft op 23 oktober 2020 een wetsvoorstel goedgekeurd hetgeen alle ondernemingen recht geeft op een basisbankdienst.

Reeds geruime tijd stellen meer en meer ondernemers vast dat het beschikken over een bancaire partner dewelke hen een minimum aan diensten verleent geen evidentie meer is. Het bezit van een bankrekening is evenwel een noodzaak om aan de economie te kunnen deelnemen.

Dankzij de invoering van de wet inzake de basisbankdienst zullen ondernemingen, die al door drie kredietinstellingen geweigerd zijn, recht hebben op een basisbankdienst. Hiermee kunnen zij dan eenvoudige betalingstransacties uitvoeren zoals domiciliëringen, transacties via betaalinstrumenten, storting van contacten en overschrijvingen. Concreet zullen ondernemingen die al driemaal geweigerd zijn door kredietinstellingen zich kunnen wenden tot een basisbankdienst-kamer dewelke dan een kredietinstelling zal aanwijzen die de basisbankdienst moet aanbieden aan de onderneming.

Wenst u bijkomende informatie? Contacteer Mtr. Kristiaan Caluwaerts en Mtr. Federico Wuyts.