Zoeken

Achterstand bij de griffies van de ondernemingsrechtbanken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Achterstand bij de griffies van de ondernemingsrechtbanken

Achterstand bij de griffies van de ondernemingsrechtbanken

9 feb 2024

Zoals op 25 januari 2024 werd gemeld door De Tijd kampen de griffies van de ondernemingsrechtbanken van zowel Gent als Brussel sinds eind 2023 met grote vertragingen, die een merkelijke invloed kunnen uitoefenen op het vennootschapsleven.

Wie in Brussel of Gent statuten of de samenstelling van raden van bestuur wil wijzigen kan op aanzienlijk oponthoud stuiten. Hetzelfde geldt voor wie een vennootschap wil oprichten of ontbinden. Bij de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, kan de vertraging zelfs twee maanden bedragen, bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel is er sprake van een verdrievoudiging van het aantal neerleggingen.

Oorzaken vertraging ondernemingsrechtbank

Drie oorzaken liggen aan de grondslag van de aangehaalde vertragingen:

  1. de verplichte aanpassing van statuten van vennootschappen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

  2. personeelstekorten;

  3. de nieuwe omzendbrief inzake de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Deze omzendbrief verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2023 en zou de publicaties moeten vergemakkelijken, maar de praktijk wijst uit dat dit niet het geval is.

Het WVV verving het verouderde Wetboek van Vennootschappen en dit vanaf 1 mei 2019. Overeenkomstig de bepalingen van het WVV dienden vennootschappen uiterlijk op 31 december 2023 hun statuten aan te passen aan dit nieuwe wetboek. Zoals verwacht hebben heel wat vennootschappen pas helemaal op het einde van de overgangsperiode  ter zake het nodige gedaan. De griffies van de ondernemingsrechtbanken werden in de laatste weken van het oude jaar dan ook overspoeld door aangepaste statuten. Dit in combinatie met de gekende personeelstekorten bij justitie bleek dit de werking van de griffies niet te vergemakkelijken.

Beterschap in zicht?

Of er beterschap in zicht is, moet afgewacht worden. Weliswaar worden nieuwe aanwervingen in het vooruitzicht gesteld, maar de recente omzendbrief biedt helaas geen zekerheid op administratieve versoepeling en de praktijk wijst uit dat veel ingediende dossiers niet voldoen aan de eisen van de nieuwe omzendbrief. Return to sender dus…

Contacteer ons

Heeft u vragen? Meer weten over het ondernemingsrecht en de ondernemingsrechtbank? Neem contact op met de advocaten van Caluwaerts Uytterhoeven.

Auteurs: Mr. Dirk Berckmans en Mr. Tom Janssens

Klik hieronder op de foto's van de auteurs om hun andere artikels te lezen:

Dirk Berckmans   Tom Janssens