Zoeken

Beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne?

Beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne?

12 jul 2022

Op 24 juni jl. keurde de federale Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de maatregelen op vlak van overheidsopdrachten naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Na de Russische inval in Oekraïne heeft de Europese Raad sancties genomen tegen Rusland, onder andere vastgelegd in de Europese Verordening 2022/879 (Verord. Raad nr. 2022/879, 3 juni 2022 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, Pb.L. 3 juni 2022, afl. 153, 53.) Bepaalde sancties in deze verordening kunnen beperkingen opleggen aan de mogelijkheid een opdracht te gunnen aan ondernemers die een band met Rusland hebben of de uitvoering ervan voort te zetten. In dit kader kunnen bepaalde autoriteiten bevoegd worden gemaakt om toestemming te verlenen om een overheidsopdracht te gunnen aan een ondernemer die toch een band met Rusland heeft of de uitvoering ervan voort te zetten. 

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel deze autoriteit aan te wijzen, te weten de eerste minister, die bevoegd is voor het toestaan van de gunning of de voortzetting van de uitvoering, alsook de procedure voor deze beslissing vast te stellen.

Het ontwerp wordt thans ter advies voorgelegd aan de Raad van State, afdeling Wetgeving.

Heeft u vragen over de plaatsing of de uitvoering van overheidsopdrachten? Contacteer mr. Jochen Ooms of Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven.

Klik op onderstaande afbeeldingen om meer te lezen van bovengenoemde auteurs.