Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Beperking van aansprakelijkheid – Ja maar…


Beperking van aansprakelijkheid – Ja maar…

Een van de blikvangers van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is de limitatie van bestuurdersaansprakelijkheid in bedragen.

Volgens de grootte van de vennootschap zijn bestuurders slechts beperkt aansprakelijk tot bepaalde bedragen nl. 5 categorieën: € 125.000, € 250.000, € 1.000.000, 3.000.000 en € 12.000.000. (Art. 2:56-2:58 WVV)

Maar… deze beperking van aansprakelijkheid van bestuurders is wel enkel geldig bij: 

  • schadeverwekkende feiten die plaatsvinden na toepassing van WVV op die bepaalde vennootschap. U hebt dus belang om te kiezen voor een opt in ofwel bij de eerstvolgende statutenwijziging effectief uw rechtsvorm aan te passen;
  • lichte fouten: niet voor herhaalde lichte fouten, zware fouten of bedrieglijk opzet / oogmerk om te schaden;
  • de beperking geldt evenmin voor wettelijke garantieverplichtingen tot volstorting kapitaal, bijzondere aansprakelijkheid voor fiscale schulden of RSZ-schulden.
Let ook wel even op gebeurlijke vrijwaringsbedingen in aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomst of andere contracten tussen de bestuurders/bedrijfsleiders en de vennootschap aangezien:

  • Er een verbod is ingevoerd op exoneratie- en vrijwaringsbedingen:
    • Alle mechanismen op grond waarvan rechtspersoon, zijn dochterentiteiten of door hem gecontroleerde entiteiten bestuurder, dagelijks bestuurder, lid directieraad of raad van toezicht op voorhand vrijstellen van aansprakelijkheid (exoneratie) of vrijwaren tegen aansprakelijkheid;
    • De sanctie = de clausules worden voor niet geschreven gehouden.
Meer informatie omtrent de limitatie van bestuurdersaansprakelijkheid? Contacteer Mtr. Kristiaan Caluwaerts.