Zoeken

Bouwen aan een energiezuinig Vlaanderen

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Bouwen aan een energiezuinig Vlaanderen

Bouwen aan een energiezuinig Vlaanderen

30 jan 2020

Bent u van plan een appartement te verkopen of te verhuren vanaf 2022? Dan moet u niet alleen beschikken over een EPC van het appartement zelf maar ook over een EPC van de gemene delen.  

Op 1 januari 2020 is het ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van  december houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs in werking getreden (B.S. 18 december 2019)

Artikel 9 van dit besluit voorziet in de verplichting om ook voor de gemene delen van een appartementsgebouw met minstens twee gebouweenheden een energieprestatiecertificaat (= EPC) te laten opmaken. Dit EPC zal – naast het EPC van het privatief deel – eveneens moeten meegedeeld worden bij de verkoop en verhuur van een appartement. 

Concreet zal de VME of eigenaar van het gebouw een energiedeskundige type A moeten aanstellen die zal instaan voor de opmaak van het EPC Gemeenschappelijke Delen. Dit EPC dient verplicht volgende informatie te bevatten:

  • datum van opmaak van het certificaat
  • identificatie van de energiedeskundige
  • gebouwspecifieke gegevens, zoals het adres
  • de uitdrukking van de energieprestatie van het gebouw aan de hand van een beoordeling van de karakteristieken van de schildelen (dak, buitenmuren, vloer, vensters, deuren,…) en de installaties (bv. installaties voor verarming en productie van warm water)
  • de unieke code
  • de aanbevelingen voor een kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Vooral met dit laatste wil de Vlaamse regering de renovatie van de vele verouderde appartementsgebouwen die Vlaanderen rijk is, aanmoedigen. De aanbevelingen moeten de privatieve eigenaars immers op een snelle en heldere manier duidelijk maken welke renovaties prioritair zijn. Dit zou eventuele discussies binnen de VME moeten vermijden en de privatieve eigenaars aanzetten te investeren in de gemeenschappelijke delen. 

Het EPC Gemeenschappelijke Delen is maximaal 10 jaar geldig en zal steeds moeten geactualiseerd worden bij belangrijke energetische renovaties zoals het vervangen van 15% van de schildelen, bij aanvullende isolering of vernieuwing van de collectieve installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie of de installatie van zonnepanelen. Het reeds opgemaakte EPC Gemeenschappelijke delen verliest in voorkomend geval immers haar geldigheid. 

De verplichting om te beschikken over een EPC Gemeenschappelijke Delen geldt vanaf 1 januari 2022 en dus niet slechts vanaf de verkoop/verhuur van een appartement binnen het gebouw. Niets belet de VME/eigenaar van het gebouw echter om reeds vanaf vandaag dit EPC te laten opmaken, zodat men tijdig hierover beschikt. De boetes wanneer men niet tijdig een EPC Gemeenschappelijke Delen kan voorleggen zijn immers niet min: als VME/eigenaar van het gebouw loop je het risico om te worden bestraft met een administratieve geldboete die kan oplopen van €500 – €5.000 (cfr. artikel 13.4.10, §2 Energiedecreet van 8 mei 2009).

Er is wel één zeer belangrijke uitzondering op deze verplichting: indien er sprake is van een nieuwbouw appartementsgebouw, dient de VME/eigenaar van het gebouw pas dit EPC te laten opmaken 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. 

Voor meer informatie, contacteer Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven en Mtr. Elisabeth Dejaegher.