Zoeken

Btw-bouwaangifte gedigitaliseerd

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Btw-bouwaangifte gedigitaliseerd

Btw-bouwaangifte gedigitaliseerd

5 sep 2019

Met ingang van 30 juni 2019 is het koninklijk besluit nr. 58 van 28 mei 2019 met betrekking tot de mededeling van de inlichtingen inzake de pas opgerichte gebouwen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde in werking getreden.

Dit koninklijk besluit beoogt de controle op de bouwwaarde inzake btw, zowel voor de burger als voor de administratie, te vereenvoudigen en te rationaliseren. 

Waar onder het oude regime aan alle burgers waaraan een omgevingsvergunning/stedenbouwkundige vergunning werd toegekend, door de administratie werd gevraagd om alle facturen en bouwplannen alsmede een omvangrijke aangifte in te dienen, wordt nu in eerste instantie alleen een vereenvoudigde vragenlijst verzonden die moet beantwoord worden binnen de 3 maand na de betekening van het kadastraal inkomen.

Na ontvangst van het verzoek om inlichtingen, zal de eigenaar van het pas opgerichte gebouw de volgende inlichtingen dienen mee te delen:

  1. het adres en het type gebouw (half open woning, open woning of rijwoning)  evenals de referentie en de datum van de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de bevoegde overheid; 
  2. de aard van de met betrekking tot het gebouw uitgevoerde werken (nieuwbouw of heropbouw na afbraak) en het op die handelingen toegepast btw-tarief;
  3. de relevante architectonische kenmerken van het gebouw (zoals bijvoorbeeld de grondoppervlakte van de verschillende verdiepingen van het gebouw, het aantal verdiepingen, de vorm van het gebouw, het type dak of de aanwezigheid van kelders of bijgebouwen);
  4. de relevante bouwtechnieken die werden toegepast (zoals bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen, warmtepompen, airco, vloerverwarming, domotica, enz.);
  5. de kostprijs exclusief btw van de bouwwerken;
  6. de door de eigenaar van het gebouw zelf uitgevoerde werken;
  7. de informatie betreffende de mogelijke bestemming van het gebouw (bv. verhuur of onmiddellijke doorverkoop);
  8. de ontbrekende contactgegevens van de contactpersoon en de handtekening van de eigenaar (voor zover die nog niet voorkomen in het document dat naar de eigenaar werd verzonden).
Overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 58 verloopt de mededeling in principe via een elektronische webtoepassing op de website van de FOD Financiën. Dankzij de elektronische inlichtingenverstrekking dient de traditionele papieren “btw-bouwaangifte”, stilaan naar de papiermand te worden verwezen. Daarnaast is het niet langer verplicht om de aangifte te staven met facturen en bouwplannen.  Wel is het verplicht om deze stukken gedurende vijf jaar vanaf de betekening van het kadastraal inkomen te bewaren, en voor te leggen op verzoek van de btw-administratie.

Aangezien de webtoepassing tot op heden nog niet beschikbaar is, wordt voorlopig nog even het papieren formulier ter beschikking gesteld. Daarnaast zal een eigenaar van een pas opgericht gebouw, of zijn gemachtigde, die niet zou beschikken over de nodige informaticamiddelen, zijn inlichtingen nog steeds op papier mogen meedelen. 

Wenst u meer informatie over de btw-bouwaangifte? Contacteer Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven of Mtr. Stephanie Verheyden.