Zoeken

Corona en het welzijn van de bouwarbeiders

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Corona en het welzijn van de bouwarbeiders

Corona en het welzijn van de bouwarbeiders

18 mrt 2020

Eind 2019 vond in de Chinese stad Wuhan een uitbraak plaats van een tot dan toe onbekende variant van het coronavirus hetwelk griepachtige symptomen veroorzaakt en soms zelfs leidt tot longontsteking. Dit virus, dat behoort tot de familie Coronaviridae, kreeg de naam 2019-nCoV en heet nu Covid-19, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. 

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich op een soortgelijke manier als de griep. Wanneer een besmette persoon hoest of uitademt, verspreidt hij kleine speekseldruppels die het virus bevatten. Die druppels komen terecht op oppervlakken en voorwerpen zoals bureaus en bureaumaterialen,  maar ook bouwmaterieel – en materialen. Werknemers die een verontreinigd oppervlak of voorwerp aanraken en daarna hun ogen, neus of mond, kunnen zo besmet raken. Staan ze dichter dan een meter bij een corona-patiënt, dan lopen ze eveneens het risico om het virus op te lopen via minuscule speekseldruppels.

De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt de uitbraak vanwege de snelle verspreiding en de ernst als een wereldwijde medische noodsituatie. Zij raadt daarom verschillende preventieve maatregelen aan waarmee u de verspreiding van het coronavirus op de werkplek tegengaat.

Deze maatregelen zijn voor elke organisatie, ook bouwbedrijven, niet alleen nuttig, maar ingevolge de Wet Welzijn op het Werk zelfs verplicht. Artikel 5 van deze wet verplicht de werkgever immers om een aantal preventiebeginselen toe te passen die het welzijn van zijn of haar werknemers, hierin begrepen de gezondheid en de veiligheid van deze medewerkers op het werk dient te bevorderen en te waarborgen. Zo dient een werkgever onder andere de nodige maatregelen te nemen om risico’s op het werk zoveel mogelijk uit te sluiten of te beperken.  Een werkgever is aldus wettelijk verplicht om proactief op te treden en mag hierbij aldus niet wachten tot een eerste werknemer ziek wordt. 

De algemene beheersingsmaatregelen die nodig zijn voor deze activiteiten om het risico van blootstelling aan het virus bij het personeel te beperken, zijn beschreven in de Codex over het welzijn op het werk. Zo dient de werkgever, tezamen met de bevoegde preventieadviseur, vooreerst een risicoanalyse te maken. Op basis van deze analyse zal de werkgever passende fysieke beheersingsmaatregelen dienen te bepalen om de blootstelling aan het virus te voorkomen, dan wel minstens terug te brengen tot een zo laag mogelijk niveau. 

Volgende maatregelen zijn daarbij aangewezen, niet alleen binnen de bedrijfsgebouwen, doch ook op bouwplaatsen

Algemene maatregelen 

 • Wie zich ziek voelt, verplichten thuis te blijven; 
 • Vermijd dat de werknemers dicht bijeen zitten in de werkvoertuigen/werfbusjes of op de bouwplaatsen zelf of laat de werknemers rechtstreeks naar de werf rijden;
 • Zorg dat de ventilatiesystemen in de werfkeet goed werken; moedig ook ventilatie van werkvoertuigen aan (bv. door het openen van de ramen tijdens het rijden);
 • Tracht (werf)vergaderingen zo veel mogelijk digitaal te organiseren (bv. via Skype, Whereby of andere manieren om conference calls te organiseren); 
 • Hou vergaderingen (die niet digitaal kunnen) en pauzes in de buitenlucht in plaats van in de werfkeet, dit in kleinere groepen waarbij werknemers op voldoende grote afstand (minstens 1 meter) van elkaar plaatsnemen; 
 • Tracht iedereen zoveel als mogelijk zijn eigen gereedschap te geven;
 • Vermijd het gebruik van toestellen of spuitwerken die nevels en aerosolen veroorzaken. Indien het gebruik niet vermeden kan worden probeer ze door een aangepaste werkwijze zoveel mogelijk te beperken door bv. te sproeien of spuiten op lage druk.

Collectieve hygiëne 

 • Zorg voor schone sanitaire voorzieningen die voldoende goed en voldoende vaak worden onderhouden; 
 • Stel vloeibare zeep, papier om de handen te drogen en extra desinfecterende middelen op basis van alcohol voor de handen ter beschikking van uw werknemers; 
 • Hang affiches op die oproepen om de handen te wassen (voorbeeld);  
 • Reinig objecten die vaak worden aangeraakt, dit niet alleen in de sociale voorzieningen, maar ook op de bouwplaats (bv. de handgrepen van gedeeld materieel);
 • Zorg dat er op de werkplek papieren zakdoekjes beschikbaar zijn en moedig het gebruik hiervan aan. Voorzie tevens afgesloten vuilnisbakken om de zakdoekjes op een hygiënische manier te kunnen weggooien. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 • Voorzie een filtermondneusmasker met een beschermingsgraad FFP2 of FFP3. Deze maskers hebben zeer fijne poriën die de virussen in de lucht tegenhouden. Zulk masker is daarenboven vooral nuttig om te vermijden dat eventueel besmette personen anderen besmetten wanneer ze hoesten te niezen. Informeer uw werknemers hierbij dat dit masker ten allen tijde tegen het gelaat moet aangedrukt blijven. Een mondmasker is pas efficiënt als het lekdicht is en als het op de correcte manier wordt afgenomen. 

Indien u vragen hebt omtrent  de impact van Corona op het welzijn van uw werknemers, kan u steeds contact opnemen met ons kantoor. Kristof Uytterhoeven en Vicky Verlent staan u graag bij.