Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De Algemene Verordening Gegevensbescherming viert zijn eerste verjaardag


De Algemene Verordening Gegevensbescherming viert zijn eerste verjaardag

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend bij de Engelse afkorting GDPR, trad op 25 mei van vorig jaar in werking en blaast dus de eerste kaars op zijn verjaardagstaart uit.

Zoals verwacht heeft deze nieuwe regelgeving die nieuwe strenge bepalingen met betrekking tot het gebruik en bescherming van persoonsgegevens in het leven riep, voor een stevige overrompeling gezorgd.

Naast nieuwe regels op het gebruik van persoonsgegevens  voerde de GDPR ook een nieuw controlemechanisme in. Daartoe werd de Belgische Privacycommissie omgevormd tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) die instaat voor de controle op de juiste toepassing van dit nieuwe juridische kader, alsook alle klachten van elke natuurlijke persoon in ontvangst neemt en de melding van datalekken registreert. Elke lidstaat van de Europese Unie was verplicht om een dergelijke autoriteit in het leven te roepen. 

In het eerste jaar na inwerkingtreding werden toch al enkele boetes opgelegd, zoals onder meer de recordboete van maar liefst 50 miljoen euro vanwege de Franse autoriteit aan het adres van Google, en dit na een collectieve klacht van meer dan tienduizend burgers.

Niettegenstaande deze boetes voor de grote dataspelers, stond het eerste jaar van de GDPR toch voornamelijk in het teken van sensibilisering. Want veel bedrijven, en zeker onze KMO’s, ondervinden nog steeds veel onzekerheid en moeilijkheden bij de implementering van de GDPR. Het Belgisch Verbond van Ondernemingen onderkent dat de nodige stappen niet alleen complex zijn, maar eveneens kostelijk alsook arbeidsintensief voor de KMO’s aangezien ze een permanente opvolging veronderstellen.

Elke ondernemer, ook de KMO’er, moet er in elk geval voor zorgen om zijn privacy-beleid zo snel mogelijk in lijn met de GDPR-regelgeving te brengen, want de sensibiliseringsperiode voor de autoriteiten is stilaan voorbij. Het afgelopen jaar alleen al kwamen er in totaal al 145.000 klachten bij de verschillende autoriteiten in Europa binnen, gaande van de gebrekkige mogelijkheid tot toegang en aanpassing van persoonsgegevens, hun onrechtmatige doorgave (zelfs als die kosteloos gebeurt) ervan, tot zelfs de verwijdering van camerabeelden van beveiligingscamera’s.

De Belgische autoriteit heeft al te kennen gegeven dat het haar controles gaat opvoeren. De eerste boete werd uitgeschreven aan de burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente Oosterzele, en bedroeg tweeduizend euro. Deze mandaathouder maakte tijdens de campagne voor gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 misbruik van gegevens die hij in zijn functie als burgemeester had verkregen.

Niet alleen de online-reuzen lopen vandaag in het vizier van de autoriteiten, ook de KMO moet thans compliant zijn. Dit laatste geldt des te meer, nu de autoriteiten een dossier openen na een eenvoudige klacht van eender welke natuurlijke persoon, waarna controle en eventueel een sanctie volgen.

Ons kantoor staat u en uw onderneming met zijn gekend professionalisme en diepgaand advies bij in dit onontbeerlijke conformiteitsproces. Voor meer informatie, contacteer Mtr. Thaïs Habotte.