Zoeken

De deadline voor aanpassing van statuten aan het WVV nadert

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De deadline voor aanpassing van statuten aan het WVV nadert

De deadline voor aanpassing van statuten aan het WVV nadert

7 feb 2023

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (afgekort: WVV) in werking. Het WVV zorgde voor ingrijpende veranderingen in het juridische landschap voor de bedoelde rechtsvormen.

De dwingende bepalingen van het WVV zijn reeds sedert 1 januari 2020 van toepassing. De wetgever legde een overgangsperiode vast waarbinnen de vennootschappen, verenigingen en stichtingen hun statuten aan het nieuwe WVV dienen aan te passen.

Die overgangsperiode loopt na dit jaar echter af. Dat betekent dat de statuten van elke vennootschap, vereniging en stichting uiterlijk op 1 januari 2024 aan het nieuwe wetboek moeten zijn aangepast. Indien de nodige wijzigingen niet tijdig worden doorgevoerd, kan het bestuursorgaan aansprakelijk worden gesteld.

Daarenboven heeft het WVV gezorgd voor een vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschapsrecht. Dat betekent dat het nieuwe wetboek mogelijkheden biedt om de vennootschap beter af te stemmen op de noden en wensen van de vennoten en aandeelhouders. De wettelijke verplichte statutenwijziging kan zo worden aangegrepen als een mooie opportuniteit om van uw vennootschap een echte vennootschap “op maat” te maken. 

Het team van Caluwaerts Uytterhoeven staat uiteraard ter beschikking om u hierbij bij te staan. Desgewenst kunnen wij de statuten doorlichten en de wettelijk vereiste wijzigingen voorstellen, alsook overgaan tot een meer uitgebreide, allesomvattende, doorlichting van de statuten, interne reglementen, aandeelhoudersovereenkomsten, management-overeenkomsten, etc. om ten volle van de nieuwe mogelijkheden geboden door het WVV gebruik te maken. 

Heeft u nog vragen over het nieuwe Wetboek of bent u geïnteresseerd in een nadere analyse van uw statuten in het lichte van het nieuwe WVV? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Kristiaan CaluwaertsNoëmi Callaert of Jorge Chávez Aréstegui.

Klik op onderstaande afbeeldingen om meer te lezen van bovengenoemde auteurs.