Zoeken

De effecten van de coronacrisis op de vastgoedmarkt

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De effecten van de coronacrisis op de vastgoedmarkt

De effecten van de coronacrisis op de vastgoedmarkt

De economie wordt flink dooreengeschud door de verspreiding van het coronavirus. Ook de vastgoedmarkt blijft niet buiten schot. Het is momenteel nog te vroeg om in te schatten wat de precieze gevolgen zullen zijn op langere termijn voor de vastgoedprijzen, maar het corona-effect zal ook op de vastgoedmarkt effect hebben. 

De vastgoedprijzen zijn de laatste jaren gestegen, maar zal dit ook zo blijven?

Door de nieuwe risico’s die de coronacrisis met zich meebrengt ontstaat er onzekerheid in onder andere de vastgoedmarkt. Zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde wordt men geconfronteerd met nieuwe risico’s, ten aanzien van de menselijke gezondheid maar ook op het vlak van inkomensonzekerheid. Dit houdt het risico in dat meer en meer kredietinstellingen de financiering van vastgoed weigeren.

Rente laag, aanbod laag

Het coronavirus verandert veel, maar een aantal voor de vastgoedmarkt belangrijke zaken blijven onveranderd. Allereerst is de rente laag. En dat blijft wellicht nog een tijd onveranderd. Dat betekent dat kopers momenteel nog relatief goedkoop een financiering kunnen afsluiten. 

Daarnaast is het aanbod beperkt: er zijn meer kopers dan verkopers op de vastgoedmarkt. 

Interesse in vastgoed daalt (tijdelijk)

De interesse om vastgoed aan te kopen daalt. Dit is wellicht een tijdelijk effect. Aangezien de regering adviseert om zoveel mogelijk binnen te blijven, is er minder interesse in het nemen van initiatief en het maken van afspraken om vastgoed te bezichtigen. Dit zal ongetwijfeld zo blijven zolang de crisis niet voorbij is.  

Minder concurrentie bij kopers

Toch kan zo'n tijdelijk effect al flinke gevolgen hebben. Als er minder interesse is in te koop staand vastgoed wordt de biedingsstrijd minder intens, waardoor de concurrentie langs aankoopzijde een stuk lager komt te liggen. Overbieden wordt dan minder noodzakelijk, of zelfs overbodig. Dit zorgt voor veel minder opwaartse prijsdruk.

Hoe tijdelijk is tijdelijk?

De grote vraag is hoe tijdelijk de coronacrisis zal zijn. Zolang de coronacrisis beperkt blijft tot een aantal weken, zullen er zich geen grote verschuivingen op de vastgoedmarkt voordoen. Daarvoor is de vraag nog steeds te groot.

Veel bedrijven zitten in een onzekere periode als gevolg van de coronacrisis. De verwachting is dat dit tot hogere werkloosheidscijfers zal leiden. Als de werkloosheidgraad stijgt en het vertrouwen in de economie afneemt, zal de bereidheid om vastgoed aan te kopen afnemen. 

Als de coronacrisis lang aanhoudt, zullen de gevolgen groter zijn. Naast rente en aanbod is de derde belangrijke factor het vertrouwen. Hoe langer de crisis duurt, hoe sterker de vraag naar vastgoed zal dalen bij gebrek aan vertrouwen in de economie en inkomensonzekerheid.

Wat de terughoudendheid onder potentiële kopers ook kan versterken is de mogelijke verstrenging van de kredietvoorwaarden. Dit wil zeggen dat kopers aan strengere voorwaarden zullen moet voldoen om voor een vastgoedfinanciering in aanmerking te komen, of dat men minder geld kan lenen ten opzichte van de waarde van het vastgoed en de eigen inbreng. 

Normaliseren

Het voorzichtige antwoord op de vraag wat het coronavirus met de vastgoedmarkt gaat doen is dus dat de prijzen wellicht zullen normaliseren. Ze zullen iets minder hard stijgen, maar er kan momenteel nog niet worden van uitgegaan dat ze zullen dalen. 

Wat de effecten op lange termijn op de vastgoedmarkt zullen zijn, hangt echt af van hoe lang deze crisis nog gaat duren. Als de crisis snel onder controle is, valt de impact op de vastgoedmarkt uiteindelijk wellicht mee. Hoe langer de crisis duurt, hoe sterker de onzekerheid zal toenemen, en hoe meer de vraag naar aankoop van vastgoed zal dalen, gelet op de nieuwe risico’s die de coronacrisis met zich meebrengt. 

Voor al uw vragen omtrent vastgoed en de mogelijke impact van de coronacrisis kan u bij Mr. Steven Slachmuylders terecht.