Zoeken

De Vlaamse bestuursrechtscolleges op een digitaal platform

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De Vlaamse bestuursrechtscolleges op een digitaal platform

De Vlaamse bestuursrechtscolleges op een digitaal platform

Vanaf 22 februari 2021 trad er een nieuw besluit in werking met betrekking tot de verzoekschriften en processtukken bij de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC)

Tot nu toe bestond er reeds een mogelijkheid om digitale kopieën van documenten over te maken maar deze had nog geen rechtskracht. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat het digitale loket betreft, brengt hier nu verandering in.

Alle documenten in het raam van de rechtspleging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen kunnen voortaan elektronisch worden neergelegd via een digitaal loket.

De DBRC heeft een handleiding over hoe u toegang kan verkrijgen tot het loket, over hoe u documenten in het kader van de rechtspleging elektronisch kan neerleggen, over richtlijnen met de toegelaten formaten, maximale grootte en technische eisen waaraan de documenten dienen te voldoen om opgeladen te worden, gepubliceerd. Meer info vindt u hier

Verzoekschriften en processtukken die digitaal worden neergelegd, worden gehandtekend aan de hand van een gekwalificeerde elektronische handtekening volgens de Europese voorschriften. 

Voorgaande wijziging is geen verplichting maar is facultatief aangezien nog steeds de mogelijkheid blijft bestaan om verzoekschriften en processtukken aangetekend te versturen. Het digitale loket zorgt ervoor dat de rechtspleging sneller en goedkoper wordt voor de rechtzoekende. De griffie zelf blijft alle betekeningen verrichten met een aangetekende brief en gebeuren dus (nog) niet via het digitaal loket. 

Heeft u vragen of wenst u meer toelichting? Contacteer Yannick Grauwels en Joachim Lebeer.