Zoeken

Een financiële adempauze ? Het bankenakkoord.

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Een financiële adempauze? Het bankenakkoord

Een financiële adempauze?
Het bankenakkoord

Vertraagde of gestopte cashflow. Kosten beheerst waar mogelijk doch de kredieten blijven doorlopen.

De federale overheid heeft met de bankinstellingen een dubbelloop voorbereid:

1. Betalingsuitstel

Wat ?

 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat de onderneming/organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.
 • Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.
 • Geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor deze aanvraag.

De banken werken momenteel ieder hun aanvraagprocedures uit.

Wie ?

Alle ondernemingen die voldoen aan de 4 cumulatieve criteria:

 •  De onderneming is getroffen door de coronacrisis en kan aantonen dat
  • de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft bevolen tot sluiting van de onderneming.
 • De banken vragen daaromtrent een verklaring op eer.
 • De onderneming is gevestigd in België.
 • De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.
 • De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Hoe ?

Iedere bank heeft zijn procedure, doch vraag dit onmiddellijk aan om de liquiditeit van uw onderneming veilig te stellen indien u een repercutie voelt of verwacht.

2. Kortlopende kredieten

Er worden nieuwe kredieten en tijdelijke overbruggingen tot en met 30.09.2020 opgezet voor ondernemingen met garantie van de overheid.

Het gedekt kredietbedrag is max. 50 miljoen euro per bedrijf (of groep van verbonden bedrijven). Daarboven is afzonderlijk de goedkeuring van de overheid noodzakelijk per dossier.

Er is een beperkte kost van de overheidsgarantie van 0,25% voor kmo's en 0,5% voor grote bedrijven.

De kost van het krediet is beperkt tot maximaal 1,25% (excl. fee). 

Stel de vraag aan uw bankier of u in aanmerking komt en wees pro-actief.  Hou rekening met vertraging in de opstart, een verslechterde algemene economische situatie na doorstart.

Komt u niet in aanmerking, neem alsdan uit eigen beweging zelf initiatieven als cost-cutting. Hou uw wettelijke verplichtingen in het oog vanuit het insolventie- en vennootschapsrecht en denk aan uw bestuurdersaansprakelijkheid.

Op 9 april organiseren we een webinar over dit onderwerp. Inschrijven kan hier.

Voor meer informatie, contacteer onze specialisten Kristiaan Caluwaerts en Federico Wuyts.