Zoeken

Is uw grond straks niet meer bebouwbaar door de herbestemming als watergevoelig openruimtegebied?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Is uw grond straks niet meer bebouwbaar door de herbestemming als watergevoelig openruimtegebied?

Is uw grond straks niet meer bebouwbaar door de herbestemming als watergevoelig openruimtegebied?

2 jan 2024

Op 9 januari 2024 start het openbaar onderzoek betreffende de voorlopige aanduidingen in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant als watergevoelig openruimtegebied. De Vlaamse Regering wenst het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden te vrijwaren en voldoende ruimte te voorzien voor water. Om dit te doen “herbestemt” de Vlaamse Regering deze gebieden naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied. 

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied brengt heel wat bouwbeperkingen met zich mee. Strikt genomen zijn er in deze watergevoelige openruimtegebieden (WORG) louter functies betreffende waterbeheer, natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functie toegelaten. De concrete beperkingen worden omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO.

Een verregaand gevolg van de herbestemming betreft echter het verval van de verkavelingsvergunning. Het is immers zo dat de vaststelling als watergevoelig openruimtegebied tot gevolg heeft dat het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van dat gebied liggen van rechtswege vervalt.

Over de vraag of (blote) eigenaars recht hebben op een “schadevergoeding” stelt de regelgeving in artikel 5.6.8 § 6 dat een vergoeding mogelijk is onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze die gelden voor de planschadevergoeding. Het vorderingsrecht vervalt twee jaar nadat het besluit van de Vlaamse Regering tot aanduiding van het watergevoelig openruimtegebied wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Watergevoelig openruimtegebied

Op 15 december 2023 besliste de Vlaamse Regering aldus om 44 gebieden in provincie Antwerpen voorlopig aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied. Hieronder vindt u de voorlopige aanduidingen als watergevoelig openruimtegebied voor Antwerpen:

 • ‘Het Laar’ in Antwerpen
 • ‘Egelspoel-Park’ in Beerse
 • ‘Egelspoel-Tempelhof’ in Beerse
 • ‘Ebroek’ in Berlaar
 • ‘Leemputten’ in Berlaar
 • ‘Broekstraat’ in Duffel
 • ‘Spoorweg’ in Duffel
 • ‘Binnenheide’ in Herenthout
 • ‘Schoon Schijn-Mariabrug’ in Kapellen
 • ‘Vallei Babbelsebeek’ in Kontich
 • ‘Leeg-Rietbeemden Laarsebeek’ in Brasschaat en Schoten
 • 'Beekstraat-Koningshooikt' in Lier
 • 'Lispersteenweg' in Lier
 • 'Oude Netearm' in Lier
 • 'Ossegoor' in Malle
 • 'Scherpenberg' in Malle
 • 'Weverstraat-Walem' in Mechelen
 • 'Watermolen' in Meerhout
 • 'Centrum Zuid-Bresserdijk' in Mol
 • 'Centrum Zuid-Notenlaan' in Mol
 • 'Ginderbuiten Lindenstraat' in Mol
 • 'Molderdijk' in Mol
 • 'Kastanjelaan' in Nijlen
 • 'Kerkenbroek' in Nijlen
 • 'Puttingloop' in Nijlen
 • 'Gaaienlaan' in Oud-Turnhout
 • 'Vliegveld' in Oud-Turnhout
 • 'Beggelbeek-Broechem' in Ranst
 • ‘Dillelaan’ in Ranst
 • ‘Kotsbos’ in Schilde
 • ‘Schildestrand’ in Schilde
 • ‘Zetten Zwanebeek’ in Schilde
 • ‘Schoon Schijn Puyhoek’ in Antwerpen en Kapellen
 • ‘Iepenburg’ in Schoten
 • ‘Zeurt’ in Schoten
 • ‘Hondsbossen’ in Sint-Katelijne-Waver
 • ‘Aa-Everdongenlaan’ in Turnhout
 • ‘Aa-Parkring’ in Turnhout
 • ‘Aa-Stadspark’ in Turhout
 • ‘Sint-Jozefcollege’ in Turnhout
 • 'Goorloop' in Westerlo
 • 'Ven' in Zandhoven
 • 'Meerheide' in Zoersel
 • 'Verbrandendijk' in Zwijndrecht

In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant gaat het om de volgende gebieden:

 • het 'WUG St. Gertrudis langs de Zeyb' in Landen
 • ‘Sasdijkstraat' in Assenede,
 • 'Kasteel ter Leyen' in Assenede,
 • 'Noordstraat' in Assenede,
 • 'Achter Prins Boudewijnlaan' in Assenede,
 • 'Lot-Huizingen' in Beersel,
 • 'Vrasene-Zuid' in Beveren,
 • 'Grote Heide' in Beveren,
 • 'Meersen-Noord' in Beveren,
 • 'Breeveld' in Brakel, 'Kerkmeers' in Brakel,
 • 'De Coenstraat' in Brakel,
 • 'Leeuwegem Meersen' in Denderleeuw,
 • 'Hoge Wal' in Evergem, 'Rood-kruisstraat' in Geraardsbergen,
 • 'St.-Jozefsinstituut' in Geraardsbergen,
 • 'Klein Antwerpen' in Lebbeke,
 • 'Lebbeke centrum' in Lebbeke,
 • 'Burchtdam' in Ninove,
 • 'Sint-Martensdries' in Oosterzele,
 • 'Schapendries' in Oudenaarde,
 • 'Nonnemolen' in Oudenaarde,
 • 'Centrum Melden' in Oudenaarde,
 • 'Delfossestraat' in Ronse,
 • 'Deurnemeers' in Ronse,
 • 'Park Hein Deprez' in Sint-Niklaas,
 • 'Zuiderdijk - Noordlaan' in Wetteren,
 • 'Zuidlaan' in Wetteren en
 • 'Munkzwalm' in Zwalm

Over deze voorlopige aanduidingen wordt aldus een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 9 januari 2024 tot en met 8 maart 2024 ligt de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen ter inzage via de volgende link (www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek), alsook bij de betrokken gemeentebesturen. In deze periode is het ook mogelijk om een bezwaar in te dienen tegen de voorlopige vaststelling.

Op 6 oktober 2023 duidde de Vlaamse Regering eveneens 14 gebieden in Limburg voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied, en op 13 oktober 2023 20 gebieden in West-Vlaanderen. Het openbaar onderzoek over deze voorlopige aanduidingen vindt nog plaats t.e.m. 2 februari 2024.

In het geval dat de watergevoelige openruimtegebieden finaal definitief worden goedgekeurd, is een beroep bij de Raad van State mogelijk binnen de 60 dagen na de kennisgeving van de definitieve vaststelling.

Contacteer ons

Indien u graag meer informatie over de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied wenst of een bezwaar wenst in te dienen tijdens dit openbaar onderzoek, kan u ons kantoor hiervoor steeds contacteren.

Auteurs: Mr. Yannick Grauwels en Mr. Nisrine El Massoudi

Klik hieronder op de foto's van de auteurs om hun andere artikels te lezen:

Yannick Grauwels   Nisrine El Massoudi