Zoeken

Herziening van de steunregeling voor (her)aanleg van bedrijventerreinen in Vlaanderen

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Herziening van steunregeling voor (her)aanleg van bedrijventerreinen in Vlaanderen

Herziening van steunregeling voor (her)aanleg van bedrijventerreinen in Vlaanderen

Met zijn besluit van 19 juli 2019 heeft de Vlaamse Regering een nieuwe steunregeling voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen ingevoerd. Dit besluit heeft de procedure voor de subsidieaanvragen grondig vereenvoudigd.

Onder meer intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeenten en autonome gemeentebedrijven, en andere publieke en private projectontwikkelaars kunnen bij het agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid steun aanvragen voor de aanleg of heraanleg van bedrijventerreinen in het Vlaamse Gewest. 

De steun wordt toegekend in de vorm van een subsidie. De subsidie wordt berekend als een percentage van de kosten die in aanmerking komen.

Er kan steun worden aangevraagd voor:

  • een voortraject bestaande uit een haalbaarheidsstudie of een procesbegeleiding (of uit beide samen) die resulteren in een concreet plan van aanpak voor de (her)aanleg van het bedrijventerrein in het Vlaamse Gewest;
  • bepaalde projecten die de (her)aanleg van bedrijventerreinen in het Vlaamse Gewest beogen, zoals projecten voor de herontwikkeling van brownfields of van verouderde bedrijfsterreinen;

Voor de private projectontwikkelaars, die niet onder de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten vallen en niet kiezen voor de naleving van deze wet, werd bij ministerieel besluit van 30 juli 2019 een alternatieve procedure uitgewerkt. 

De nieuwe regels zijn op 1 september 2019 in werking getreden.

Wenst u meer te weten over deze subsidiemogelijkheden? Contacteer Mtr. Kristiaan Caluwaerts of Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven.