Zoeken

Het Coronavirus

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Het Coronavirus en uw personeel

Het Coronavirus en uw personeel

12 mrt 2020

Welk maatregelen neemt u als werkgever?

  • U informeert uw werknemers naar best vermogen omtrent de manieren om de verspreiding van een infectie te voorkomen. Dit doet u best via een algemene briefing dan wel via email. 
  • U neemt als werkgever uiteraard zelf de nodige maatregelen om uw personeel de kans te bieden om deze maatregelen op de werkvloer en tijdens de werkuren te respecteren, zoals het voorzien in een gelegenheid voor persoonlijke hygiëne, de distributie van ontsmettingsgels edm. Op u als werkgever rust immers de verplichting om te zorgen voor passende omstandigheden inzake de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
  • Het is aangewezen dat u als werkgever uw personeel tevens verzoekt om u strikt in kennis te stellen van eventuele verhoogde risico’s onder het personeel teneinde de nodige informatie te kunnen laten doorvloeien.  Personeel dat symptomen vertoont, dient u de kans te bieden en zelfs te verplichten om ziekteverlof te nemen. Personen zonder medisch attest kunnen evenwel het recht op toegang tot de werkplek niet worden geweigerd.
  • Indien de werking van de onderneming dit toelaat, kan u met uw werknemers uiteraard de mogelijkheden tot thuiswerk bespreken.
  • Inmiddels werd het Coronavirus erkend als overmacht voor de toekenning van de tijdelijke werkloosheid. Deze maatregelen gelden tot 31 maart 2020. 
Heeft u juridisch gerelateerde vragen over Covid-19? Neem contact op met Kristiaan Caluwaerts en Els Zegers.