Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Hoera, ook architecten, advocaten en notarissen failliet?

 

Hoera, ook architecten, advocaten en notarissen failliet?

11 sep 2017

Insolventierecht moderniseert. WCO en faillissement ook voor vrije beroepsbeoefenaars.

Het wetsontwerp houdende invoeging van het boek XX "Insolventie van ondernemingen” in het Wetboek van Economisch recht werd op 13 juli 2017 door de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd.

De nieuwe wet creëert een nieuw boek XX in het Wetboek van Economisch recht en heft de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen (WCO) van 31 januari 2009 op.

Door de wetswijziging wordt het insolventierecht grondig gemoderniseerd.

De voornaamste wijziging betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied van de gerechtelijk reorganisatie en het faillissement. Door het nieuwe boek XX zullen alle ondernemingen failliet verklaard kunnen worden en/of een gerechtelijke reorganisatie aanvragen. Concreet betekent dit dat, vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet, het toepassingsgebied van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie worden uitgebreid naar:

  • Alle vrije beroepsbeoefenaars;
  • Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  • Iedere rechtspersoon;
  • Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.
Daarnaast voorziet het wetsontwerp o.a.:
  • De modernisering van het insolventiedossier;
  • De oprichting van een centraal register;
  • Een betere opsporing van ondernemingen in moeilijkheden.

Het wetsontwerp voorziet inwerkingtreding van het nieuwe boek XX op 1 mei 2018.

Mtr. Kristiaan Caluwaerts en Mtr. Federico Wuyts hebben in de voorbije jaren tientallen ondernemingen begeleid in een procedure van gerechtelijke reorganisatie en zullen vanaf 1 mei 2018 hun bijstand dan ook kunnen verlenen aan vrije beroepsbeoefenaars.

Meer weten? Contacteer één van onze specialisten: k.caluwaerts@legaloffice.be, f.wuyts@legaloffice.be en k.uytterhoeven@legaloffice.be.