Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  i-DEPOT: voor ideeën in ontwikkeling

 

i-DEPOT: voor ideeën in ontwikkeling

13 dec 2016

Een bescherming op basis van een intellectueel eigendomsrecht voor ideeën is niet mogelijk omdat ideeën nog niet kunnen worden geconcretiseerd. 

Via i-DEPOT is het echter mogelijk om ideeën die nog in volle ontwikkelingsfase zijn, en nog niet aan de wettelijke vereisten voor een model- of octrooibescherming voldoen, te laten vastleggen.

Op die manier verwerft uw idee een vaste officiële datumstempel waarmee u zich kan verweren tegen concurrenten die menen dat zij het idee hebben ontwikkeld.

De inhoud van de i-DEPOT is geheim, snel, veilig, gemakkelijk (online aanvraag) en goedkoop (35 €). 

Iedereen die een idee heeft, kan een i-DEPOT indienen. i-DEPOT geeft u de ruimte om uw idee te concretiseren en vrijuit te onderhandelen met potentiële toekomstige financiële of zakelijke partners.

Nadat het idee werd geconcretiseerd, dient een effectieve bescherming via een intellectueel eigendomsrecht te worden aangevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van een model of octrooi.

Wees uw concurrenten te slim af en vergemakkelijk de op u rustende bewijslast door een i-DEPOT.

Contacteer onze specialist intellectuele eigendom, Mtr. Thaïs Habotte.