Zoeken

Is uw vennootschap of vereniging al conform aan het nieuwe WVV?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Is uw vennootschap of vereniging al conform aan het nieuwe WVV?

Is uw vennootschap of vereniging al conform aan het nieuwe WVV?

2020 nadert met rasse schreden, en het wordt stilaan tijd om uw Nieuwjaarsvoornemens op te lijsten:Hoewel het WVV reeds in werking is getreden op 1 mei 2019, is er een overgangsperiode voorzien voor bestaande vennootschappen en verenigingen. Deze moeten zich conformeren aan de nieuwe wet bij hun eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020. Er zijn echter dwingende bepalingen die reeds op 1 januari 2020 automatisch toepassing vinden, ongeacht of de statuten van uw vennootschap of vereniging zijn aangepast.

Vermijd onaangename verassingen en bekijk nu al of uw vennootschap of vereniging een facelift moet ondergaan.

Contacteer Mtr. Kristiaan Caluwaerts en Mtr. Noëmi Callaert.