Zoeken

Maak tijdig werk van een update van uw statuten

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Maak tijdig werk van een update van uw statuten

Maak tijdig werk van een update van uw statuten

8 jul 2022

Op 1 mei 2019 trad het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking, dat tot een grondige hertekening heeft geleid van het vennootschaps- en verenigingsrecht.

Het WVV heeft in meer of mindere mate een impact op elke op 1 mei 2019 bestaande vennootschap en vereniging.

Om een stormloop op (o.m.) juristen en notarissen te vermijden, heeft de wetgever in een overgangsperiode voorzien waarbinnen vennootschappen en verenigingen de tijd krijgen om zich te verdiepen in de wondere wereld van het WVV.

Deze periode verstrijkt onherroepelijk op 31 december 2023, waarna vennootschappen, verenigingen en/of hun bestuurders voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan indien er voorafgaand het verstrijken van deze termijn geen statutenwijziging conform het WVV plaatsvond.

Een update van uw statuten en bij uitbreiding uw corporate housekeeping vraagt enige reflectie en voorbereiding. Hou dus rekening met de naderende deadline en de extra drukte die deze wellicht zal teweegbrengen bij notarissen.

Wij adviseren u graag over de opportuniteiten die het WVV kan bieden voor uw vennootschap of vereniging, en zorgen daarbij voor een screening van uw corporate housekeeping die de juridische basis vormt van uw onderneming.

Contacteer onze specialisten Kristiaan Caluwaerts en Noëmi Callaert.

Klik op onderstaande afbeeldingen om meer te lezen van bovengenoemde auteurs.