Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (84)
VASTGOED  (26)
BOUW  (40)
OMGEVING  (24)

M&A verzekering
15 jan 2020

Onbekend maakt onbemind?

Meer informatie

DELETE
Zijn uw algemene voorwaarden nog geldig?
9 jan 2020

Laat ze tijdig screenen en aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

Meer informatie

DELETE
Het Vlaams Woninghuurdecreet
12 dec 2019

Gewijzigde opzegregeling inzake voor huurovereenkomsten van korte duur.

Meer informatie

DELETE
Zijn uw statuten klaar voor de versoepelde schriftelijke besluitvorming van uw bestuursorgaan?
27 nov 2019

Uw bestaande vennootschap kan vanaf 1 januari 2020 genieten van de versoepelde wetgeving.

Meer informatie

DELETE
Contractuele vrijheid in B2B-relaties aan banden gelegd?
13 nov 2019

Laat uw B2B-contracten tijdig nakijken zodat ze in overeenstemming zijn met de nieuwe regels inzake de onrechtmatigheid van contractuele bedingen in B2B-relaties.

Meer informatie

DELETE
Omgevingsvergunning in een ‘landschappelijk waardevol gebied’?
5 nov 2019

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de nieuwe (soepelere) regelgeving.

Meer informatie

DELETE
Toepassing facultatieve uitsluitingsgrond? Beoordelingsmarge ligt bij de aanbestedende overheid
16 okt 2019

In een arrest van 19 juni 2019 heeft het Hof van Justitie zich hierover uitgesproken.

Meer informatie

DELETE
Vijgen voor Pasen: het nut van de (voor)overeenkomst
9 okt 2019

De voorovereenkomst gaat de effectieve architectenovereenkomst vooraf.

Meer informatie

DELETE
Welke posten zijn “verwaarloosbaar“ in het kader van het prijzenonderzoek in overheidsopdrachten?
27 sep 2019

De aanbestedende overheid is verplicht om een prijs- of kostenonderzoek uit te voeren.

Meer informatie

DELETE
Uitbreiding terrein RSZ-inspectie
25 sep 2019

RSZ-inspectie treedt nu ook op tegen verboden terbeschikkingstelling bij grensoverschrijdende tewerkstelling.

Meer informatie

DELETE