Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (84)
VASTGOED  (26)
BOUW  (40)
OMGEVING  (24)

Bent u al in overeenstemming met de nieuwe GDPR?
21 nov 2017

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, de zogenaamde GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming), in werking.

Meer informatie

DELETE
Nieuwe publicaties Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven
23 okt 2017

In het vierde nummer van de lopende jaargang van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed verschenen twee publicaties inzake het Statuut en de Deontologie van de architect.

Meer informatie

DELETE
Hoera, ook architecten, advocaten en notarissen failliet?
11 sep 2017

Insolventierecht moderniseert. WCO en faillissement ook voor vrije beroepsbeoefenaars.

Meer informatie

DELETE
Nieuwe tool voor betaling van verkeersboetes: ben ik nu verplicht te betalen ?
5 jul 2017

Het Ministerie van Justitie heeft onlangs – naar eigen zeggen - een stap voorwaarts gezet naar een effectievere inning van verkeersboetes. Via de nieuwe portal www.verkeersboeten.be kan de dader van een verkeersovertreding online zijn boete vlot betalen.

Meer informatie

DELETE
De Omgevingsvergunning: What do we need to know/do?
28 jun 2017

Naar aanleiding van de verschillende berichten in de media hebben zowel particulieren als vastgoed- of bouwprofessionelen inmiddels kennisgenomen van invoering (resp. uitstel tot januari 2018) van de omgevingsvergunning.

Meer informatie

DELETE
Nieuwe reglementering plaatsing overheidsopdrachten treedt in werking op 30 juni 2017
28 jun 2017

De nieuwe regels inzake de plaatsing, als ook inzake de uitvoering en rechtsbescherming zijn derhalve van toepassing op...

Meer informatie

DELETE
Update: ‘Meest Kwetsbaar Waardevol Bos’ of Nieuwe ‘Boskaart’ afgevoerd?
25 mei 2017

Vandaag staat het opnieuw in verschillende persberichten te lezen dat de Vlaamse Regering (of Minister-President) was overgegaan tot intrekking van de fel bekritiseerde ‘Boskaart’.

Meer informatie

DELETE
Wetsontwerp Insolventie van Ondernemingen
5 mei 2017

Het wetsontwerp heeft voornamelijk tot doel de faillissementswet en de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen te hervormen en te rationaliseren.

Meer informatie

DELETE
i-DEPOT: voor ideeën in ontwikkeling
13 dec 2016

Via i-DEPOT is het echter mogelijk om ideeën die nog in volle ontwikkelingsfase zijn, en nog niet aan de wettelijke vereisten voor een model- of octrooibescherming voldoen, te laten vastleggen.

Meer informatie

DELETE
Informatieverplichting commissionair-expediteur verstrengd?
20 okt 2014

De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen oordeelde zeer recent dat de informatieverplichting van een commissionair-expediteur kennelijk prevaleert op de dwingende instructies van diens principaal.

Meer informatie

DELETE