Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (95)
VASTGOED  (26)
BOUW  (45)
OMGEVING  (25)
KANSSPELEN  (2)

 
8 nov 2018
Wanneer neemt de maximumduur van de facultatieve uitsluiting in het kader van een overheidsopdracht een aanvang?

In een arrest van 24 oktober 2018 (C-124/17) heeft het Hof van Justitie besloten dat de maximumduur van de facultatieve uitsluiting wordt berekend vanaf de datum van het besluit van de bevoegde autoriteit.

Meer informatie

DELETE
31 okt 2018
Vaarwel rechtbank van koophandel, Welkom ondernemingsrechtbank!

De stroom aan nieuwe wetgeving houdt aan. Vanaf 1 november treedt de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking.

Meer informatie

DELETE
12 sep 2018
Het nieuwe vennootschapsrecht

Vennootschappen op nieuwe leest

Meer informatie

DELETE
11 sep 2018
De eerste reparatie van de wet-Peeters I is reeds een feit!

Minder dan een maand na de inwerkingtreding van de wet-Peeters I is de eerste reparatie reeds een feit.

Meer informatie

DELETE
20 apr 2018
Reparatie-KB overheidsopdrachten gepubliceerd

Reparatie-KB overheidsopdrachten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer informatie

DELETE
11 apr 2018
Het einde van het Wetboek van Koophandel in zicht

Het wetsontwerp houdende de hervorming van het ondernemingsrecht werd goedgekeurd door de Kamer.

Meer informatie

DELETE
19 mrt 2018
Verdere inperking van buitensporige wederbeleggings- vergoedingen

Wetswijziging inzake vervroegde terugbetaling van ondernemingskredieten.

Meer informatie

DELETE
27 feb 2018
20 jaar wet-Renault

Voorstellen tot verbetering en modernisering van de wet-Renault door vice-eersteminister Kris Peeters.

Meer informatie

DELETE
16 feb 2018
Nieuw Koninklijk Besluit inzake technische specificaties (STS) voor bouwproducten

In het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2018 werd het Koninklijk Besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties gepubliceerd.

Meer informatie

DELETE
3 jan 2018
Golf van nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen overspoelt HR-land

Er roert wat in het sociaal recht. In het nieuwe jaar staan er immers heel wat nieuwigheden op het programma die een impact zullen hebben op HR-land. Over welke nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen gaat het precies?

Meer informatie

DELETE
27 dec 2017
De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid

Nieuwe publicatie van Prof. dr. Kristof Uytterhoeven inzake de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

Meer informatie

DELETE
20 dec 2017
Wie (be)schrijft, die blijft … Onterecht ‘klein beschrijf’ genoten?

VLABEL doet momenteel een stevige inhaalbeweging op dossiers van 2009 en 2010 waarbij zij kennelijk onterecht genoten verminderingen inzake registratierechten corrigeert en bestraft.

Meer informatie

DELETE