Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (61)
VASTGOED  (22)
BOUW  (32)
OMGEVING  (20)
GESCHILLENBESLECHTING  (9)


Bemiddelen wordt het nieuwe procederen
5 dec 2018

Sinds 12 juli 2018 is de “Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing” grotendeels in werking getreden.

Meer informatie

DELETE
Vaarwel rechtbank van koophandel, Welkom ondernemingsrechtbank!
31 okt 2018

De stroom aan nieuwe wetgeving houdt aan. Vanaf 1 november treedt de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking.

Meer informatie

DELETE
Het einde van het Wetboek van Koophandel in zicht
11 apr 2018

Het wetsontwerp houdende de hervorming van het ondernemingsrecht werd goedgekeurd door de Kamer.

Meer informatie

DELETE