Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (61)
VASTGOED  (22)
BOUW  (31)
OMGEVING  (20)


Het nieuwe huurrecht
15 jan 2019

Het Vlaamse Woninghuurdecreet is in werking getreden op 1 januari 2019. Wat is er nieuw?

Meer informatie

DELETE
Wetgever maakt met nieuw artikel 5 van de strafwet een einde aan de polemiek omtrent de ‘decumul’-regeling
19 dec 2018

Het nieuwe artikel 5 Sw. schaft vanaf haar inwerkingtreding het zogenaamde “decumul-regime” af.

Meer informatie

DELETE
Bemiddelen wordt het nieuwe procederen
5 dec 2018

Sinds 12 juli 2018 is de “Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing” grotendeels in werking getreden.

Meer informatie

DELETE
Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector - Tweede lezing
28 nov 2018

In de ministerraad van 23 november 2018 werd, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goedgekeurd. De vraag rijst of deze tweede lezing de kwaliteit van het voorontwerp van wet heeft verhoogd.

Meer informatie

DELETE
Veranda’s en soortgelijke constructies zonder medewerking van een architect
20 nov 2018

In het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 tot wijziging van diverse besluiten werd het Vrijstellingsbesluit aangepast en wordt voortaan bepaald dat de medewerking van een architect niet vereist is voor veranda’s of soortgelijke constructies.

Meer informatie

DELETE