Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (73)
VASTGOED  (24)
BOUW  (37)
OMGEVING  (21)


Het einde van het Wetboek van Koophandel in zicht
11 apr 2018

Het wetsontwerp houdende de hervorming van het ondernemingsrecht werd goedgekeurd door de Kamer.

Meer informatie

DELETE
Verdere inperking van buitensporige wederbeleggings- vergoedingen
19 mrt 2018

Wetswijziging inzake vervroegde terugbetaling van ondernemingskredieten.

Meer informatie

DELETE
20 jaar wet-Renault
27 feb 2018

Voorstellen tot verbetering en modernisering van de wet-Renault door vice-eersteminister Kris Peeters.

Meer informatie

DELETE
Nieuw Koninklijk Besluit inzake technische specificaties (STS) voor bouwproducten
16 feb 2018

In het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2018 werd het Koninklijk Besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties gepubliceerd.

Meer informatie

DELETE
Golf van nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen overspoelt HR-land
3 jan 2018

Er roert wat in het sociaal recht. In het nieuwe jaar staan er immers heel wat nieuwigheden op het programma die een impact zullen hebben op HR-land. Over welke nieuwe sociaalrechtelijke maatregelen gaat het precies?

Meer informatie

DELETE
De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid
27 dec 2017

Nieuwe publicatie van Prof. dr. Kristof Uytterhoeven inzake de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

Meer informatie

DELETE