Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (71)
VASTGOED  (24)
BOUW  (37)
OMGEVING  (21)


Wetsontwerp Insolventie van Ondernemingen
5 mei 2017

Het wetsontwerp heeft voornamelijk tot doel de faillissementswet en de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen te hervormen en te rationaliseren.

Meer informatie

DELETE
i-DEPOT: voor ideeën in ontwikkeling
13 dec 2016

Via i-DEPOT is het echter mogelijk om ideeën die nog in volle ontwikkelingsfase zijn, en nog niet aan de wettelijke vereisten voor een model- of octrooibescherming voldoen, te laten vastleggen.

Meer informatie

DELETE
Informatieverplichting commissionair-expediteur verstrengd?
20 okt 2014

De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen oordeelde zeer recent dat de informatieverplichting van een commissionair-expediteur kennelijk prevaleert op de dwingende instructies van diens principaal.

Meer informatie

DELETE