Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (76)
VASTGOED  (24)
BOUW  (37)
OMGEVING  (22)


Nieuwe reglementering plaatsing overheidsopdrachten treedt in werking op 30 juni 2017
28 jun 2017

De nieuwe regels inzake de plaatsing, als ook inzake de uitvoering en rechtsbescherming zijn derhalve van toepassing op...

Meer informatie

DELETE
Update: ‘Meest Kwetsbaar Waardevol Bos’ of Nieuwe ‘Boskaart’ afgevoerd?
25 mei 2017

Vandaag staat het opnieuw in verschillende persberichten te lezen dat de Vlaamse Regering (of Minister-President) was overgegaan tot intrekking van de fel bekritiseerde ‘Boskaart’.

Meer informatie

DELETE
Wetsontwerp Insolventie van Ondernemingen
5 mei 2017

Het wetsontwerp heeft voornamelijk tot doel de faillissementswet en de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen te hervormen en te rationaliseren.

Meer informatie

DELETE
i-DEPOT: voor ideeën in ontwikkeling
13 dec 2016

Via i-DEPOT is het echter mogelijk om ideeën die nog in volle ontwikkelingsfase zijn, en nog niet aan de wettelijke vereisten voor een model- of octrooibescherming voldoen, te laten vastleggen.

Meer informatie

DELETE
Informatieverplichting commissionair-expediteur verstrengd?
20 okt 2014

De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen oordeelde zeer recent dat de informatieverplichting van een commissionair-expediteur kennelijk prevaleert op de dwingende instructies van diens principaal.

Meer informatie

DELETE