Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (71)
VASTGOED  (24)
BOUW  (37)
OMGEVING  (21)


Ongepaste vriendschapsbanden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
3 feb 2022

Welke gronden kunnen aanleiding geven tot de facultatieve uitsluitingsgrond van de deelname van een opdrachtnemer?

Meer informatie

DELETE
Uw betalingen vanaf vandaag sneller op uw rekening!
1 feb 2022

De betalingstermijn tussen ondernemingen kan niet langer de 60 kalenderdagen overschrijden.

Meer informatie

DELETE
Naar een groter genderevenwicht in de (genoteerde) raad van bestuur?
26 jan 2022

Voor genoteerde vennootschappen geldt er een verplicht genderevenwicht.

Meer informatie

DELETE
Toerekening van onrechtmatige daden vennootschap en immuniteit van de uitvoeringsagent
7 jan 2022

Wat zegt het voorontwerp van de wet inzake invoeging van de bepalingen buitencontractuele aansprakelijkheid?

Meer informatie

DELETE
Kwijtschelding restschulden na faillissement
15 dec 2021

Gefailleerde natuurlijke persoon moet aanvraag tot kwijtschelding van de restschulden niet meer indienen binnen de 3 maanden.

Meer informatie

DELETE