Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (84)
VASTGOED  (26)
BOUW  (40)
OMGEVING  (24)

Over politiek, activistische aandeelhouders én rechters
9 mei 2022

Worden belangrijke beslissingen meer en meer genomen buiten de cenakels van de politieke macht?

Meer informatie

DELETE
Opgelet: flitscontroles in de bouwsector!
6 mei 2022

De sociale inspectie zal de ganse maand mei flitscontroles uitvoeren bij ondernemingen uit de bouwsector.

Meer informatie

DELETE
Update van de regels m.b.t. de verkoop aan consumenten
21 apr 2022

Het doel is om (koop)overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of diensten binnen de EU verder te harmoniseren.

Meer informatie

DELETE
Nieuwe modellen van participatie
19 apr 2022

Het kapitalisme en vennootschapsrecht van de 21ste eeuw

Meer informatie

DELETE
Is de prijsherzieningsclausule belangrijker dan ooit?
6 apr 2022

Bouwbedrijven worden geconfronteerd met onhoudbare overeenkomsten.

Meer informatie

DELETE
Renovatieverplichtingen voor niet-residentiële gebouwen
28 feb 2022

Binnen de vijf jaar na aktedatum dienen niet-residentiële gebouwen te voldoen aan een minimaal maatregelenpakket.

Meer informatie

DELETE
Bestuurder vs. Curator
23 feb 2022

Wie draagt de bewijslast van de grootte van de onderneming bij de kennelijke grove fout bij faillissement?

Meer informatie

DELETE
Ongepaste vriendschapsbanden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
3 feb 2022

Welke gronden kunnen aanleiding geven tot de facultatieve uitsluitingsgrond van de deelname van een opdrachtnemer?

Meer informatie

DELETE
Uw betalingen vanaf vandaag sneller op uw rekening!
1 feb 2022

De betalingstermijn tussen ondernemingen kan niet langer de 60 kalenderdagen overschrijden.

Meer informatie

DELETE
Naar een groter genderevenwicht in de (genoteerde) raad van bestuur?
26 jan 2022

Voor genoteerde vennootschappen geldt er een verplicht genderevenwicht.

Meer informatie

DELETE
Toerekening van onrechtmatige daden vennootschap en immuniteit van de uitvoeringsagent
7 jan 2022

Wat zegt het voorontwerp van de wet inzake invoeging van de bepalingen buitencontractuele aansprakelijkheid?

Meer informatie

DELETE