Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (61)
VASTGOED  (22)
BOUW  (32)
OMGEVING  (20)


Het einde van de ereloonbarema’s voor architecten definitief ingeluid?
4 apr 2019

Een recent advies is van oordeel dat de Duitse honorariumregeling voor architecten en ingenieurs (“HOAI”) een beperking is van de vrijheid van vestiging.

Meer informatie

DELETE
Tweede luik verplichte verzekering in de bouwsector
26 mrt 2019

Een nieuw wetsvoorstel werd ingediend in de Kamer en herneemt grotendeels de tekst van het eerdere voorontwerp van wet Peeters-Ducarme.

Meer informatie

DELETE
Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector - Tweede lezing
28 nov 2018

In de ministerraad van 23 november 2018 werd, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goedgekeurd. De vraag rijst of deze tweede lezing de kwaliteit van het voorontwerp van wet heeft verhoogd.

Meer informatie

DELETE
Veranda’s en soortgelijke constructies zonder medewerking van een architect
20 nov 2018

In het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 tot wijziging van diverse besluiten werd het Vrijstellingsbesluit aangepast en wordt voortaan bepaald dat de medewerking van een architect niet vereist is voor veranda’s of soortgelijke constructies.

Meer informatie

DELETE
Wanneer neemt de maximumduur van de facultatieve uitsluiting in het kader van een overheidsopdracht een aanvang?
8 nov 2018

In een arrest van 24 oktober 2018 (C-124/17) heeft het Hof van Justitie besloten dat de maximumduur van de facultatieve uitsluiting wordt berekend vanaf de datum van het besluit van de bevoegde autoriteit.

Meer informatie

DELETE
De eerste reparatie van de wet-Peeters I is reeds een feit!
11 sep 2018

Minder dan een maand na de inwerkingtreding van de wet-Peeters I is de eerste reparatie reeds een feit.

Meer informatie

DELETE