Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Tweede luik verplichte verzekering in de bouwsector

 

Tweede luik verplichte verzekering in de bouwsector

26 mrt 2019

Op 27 februari ll. werd in de Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat. Dit wetsvoorstel herneemt grotendeels de tekst van het eerdere voorontwerp van wet Peeters-Ducarme.

Dit wetsvoorstel beoogt alle intellectuele beroepen in de bouwsector (architecten, ingenieurs, landmetersexperten, studiebureaus, certificatoren, auditors, projectmanagers, quantity surveyors, …) de verplichting op te leggen om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren (alle beroepsfouten, buiten de tienjarige) wanneer zij bouwen of renoveren. De verzekeringsplicht zal betrekking hebben op alle gebouwen en niet alleen op woningen. Daarnaast zal het wetsvoorstel nog enkele wijzigingen doorvoeren aan bestaande wetten, zoals de wet-Peeters I betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid.

Het wetsvoorstel zal eerstdaags verder worden behandeld in de kamer. De inwerkingtreding van de wet is gepland voor 1 juli 2019.

Voor meer informatie over de (verplichte) verzekeringen in de bouwsector, neem contact op met Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven.