Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Vaarwel rechtbank van koophandel, Welkom ondernemingsrechtbank!

 

Vaarwel rechtbank van koophandel, Welkom ondernemingsrechtbank!

De stroom aan nieuwe wetgeving houdt aan. Vanaf 1 november treedt de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking. 

Hierbij wordt oa. de rechtbank van koophandel omgedoopt tot ondernemingsrechtbank. De bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank wordt ook aanzienlijk uitgebreid aangezien dit wordt gebaseerd op het nieuwe ondernemingsbegrip.

Voor het insolventierecht was dit reeds het geval door de invoering van Boek XX WER, waarbij de uitbreiding van de aan de insolventiewetgeving onderworpen partijen reeds opliep van ongeveer 600.000 entiteiten in België naar 1.200.000 (rechts)personen.

Vanaf 1 november 2018 wordt dit nu ook veralgemeend naar alle geschillen tussen ondernemers.

Alle rechtspersonen of organisaties zonder rechtspersoonlijkheid (met uitkeringsoogmerk), maar ook alle natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen en dus zelfstandige zijn in socialezekerheidsrechtelijke zin, worden geplaatst onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank voor geschillen tussen hen. Een uitzondering blijft voor activiteiten die kennelijk vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van de zelfstandige, bv. bij een normaal beheer van een privé vermogen.

Meer informatie over het nieuwe vennootschapsrecht? Contacteer Mtr. Kristiaan Caluwaerts (k.caluwaerts@legaloffice.be).