Zoeken

Verhoging van de rechtsplegingsvergoeding

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Verhoging van de rechtsplegingsvergoeding

Verhoging van de rechtsplegingsvergoeding

14 jun 2021

De rechtsplegingsvergoeding is een tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Het betreft een forfaitair bedrag waardoor de toekenning ervan geen onderzoek van de kosten en erelonen of onderliggende prestaties van de betrokken advocaat vergt. De basis-, minimum- en maximumbedragen werden vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007. In beginsel wordt het basisbedrag toegekend, doch op basis van vier in de wet opgesomde gronden, kan de rechter besluiten om het basisbedrag te verhogen of te verlagen binnen de grenzen van het minimum en het maximum. In dat geval moet de rechter zijn beslissing motiveren.

Ingevolge de stijging van het indexcijfer van de consumptieprijzen met tien punten, worden de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding sedert 1 juni 2021 met tien procent verhoogd. Dit geeft het volgende resultaat:


De verhoging van de rechtsplegingsvergoeding is positief nieuws voor de rechtzoekende. 

De rechtsplegingsvergoeding strekt meestal immers niet tot integrale vergoeding van de advocatenkosten. Door een verhoging van de rechtsplegingsvergoedingen kan de winnende partij een groter deel van de gemaakte advocatenkosten in de procedure recupereren.

Bovendien zal de rekening van de verliezende partij hoger zijn, hetgeen kan bijdragen aan het verhinderen van het onbezonnen procederen.  

Wenst u meer info? Contacteer Kristof Uytterhoeven en Stephanie Verheyden