Zoeken

Verplichte documenten bij het verkopen van een woning

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Verplichte documenten bij het verkopen van een woning

Verplichte documenten bij het verkopen van een woning

Bent u benieuwd naar welke documenten u nodig heeft voor de verkoop van uw woning? Hieronder vindt u een korte checklist van de aan te vragen documenten.

 •  EPC (moet zijn opgemaakt in 2019 of later)
De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties (online, op affiche, in krantje of zoekertjes, via een makelaar, ...) de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden met de energiescore of het EPC-label (van A+ tot F).

 • PID (post interventie dossier) Verplicht voor elke verkoop van een woning in België waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2000 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meer aannemers. 
Het PID bevat: 
  • plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de aanwezige technische installaties (cv, sanitair, elektriciteit, ...)
  • aanduidingen van (ingewerkte) nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, ventilatie, ...) en verborgen gevaren
  • een lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen
  • instructies voor onderhoud, herstelling, verbouwing en ontmanteling van het gebouw en de technische installaties• eventuele aankoopfacturen en garantiebewijzen
  • de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd. 
De plannen en aanduidingen moeten wel overeenkomen met de werkelijke uitvoering van de bouwwerken.

 • Kadastraal uittreksel (op te vragen bij het kadaster via MyMinfin)

Het kadastraal uittreksel bevat:

  • Kadastraal percelenplan
  • Uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens

 • Bodemattest

Naar aanleiding van de verkoop van een eigendom in het Vlaams Gewest is de verkoper wettelijk verplicht om een bodemattest aan te vragen. Het bodemattest bevat alle bekende gegevens over de bodemkwaliteit van de grond en wordt afgeleverd door OVAM. Het wordt opgemaakt per kadastraal perceel en kost 50 EUR. OVAM zal het attest afleveren na raadpleging van de haar beschikbare informatiebronnen. Meestal zal de notaris zelf het bodemattest opvragen in opdracht van de verkoper. De verkoopovereenkomst moet melding maken van het bodemattest en zijn inhoud.


 • Elektrische keuring (25 jaar geldig indien geen tussentijdse fundamentele ingrepen)
Het attest van elektrische keuring moet verplicht worden bijgebracht bij de verkoop en uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte

Dateert de installatie in jouw woning van ná 1-10-1981? Dan zal dit rapport reeds aanwezig zijn. Is de laatste elektrische keuring minder dan 25 jaar geleden, dan hoef je de installatie niet opnieuw te laten keuren.

Verkoop je een woning met een elektrische installatie die dateert van vóór 1-10-1981? Dan is een elektriciteitskeuring wél verplicht.

Wanneer de elektrische installatie is afgekeurd en zijn er geen gevaarlijke gebreken, kan je de woning gewoon verkopen. Je moet het keuringsrapport wel aan de nieuwe eigenaar overhandigen tijdens het tekenen van de notariële akte. Verder ben je verplicht om de controlerende instantie die de elektriciteitskeuring heeft gedaan op de hoogte te stellen van de verkoop. De nieuwe koper heeft vervolgens 18 maanden de tijd om de installatie in orde te brengen. Gaat het om gevaarlijke gebreken? Dan moet de verkoper de installatie wél laten herstellen voordat hij de woning kan verkopen. Dit wordt altijd in het keuringsattest vermeld.


 • Stedenbouwkundige inlichtingen (of stedenbouwkundig uittreksel)

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit een uittreksel uit het vergunningenregister. U kan een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen bij de dienst Stedenbouw of Omgeving van uw gemeente of stad. 

De stedenbouwkundige inlichtingen vermelden de vergunningen die zijn afgegeven voor het onroerend goed dat u wenst te verkopen. Indien u nog aanpassingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de woning die vergunningsplichtig zijn en niet vergund zijn, dan bent u verplicht deze op voorhand mee te delen aan de potentiële koper. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat de koop nietig is. 

Verder is het ook nog mogelijk om een aantal facultatieve documenten bij te brengen bij verkoop, waaronder bijvoorbeeld het reinigingsattest van de centrale verwarming (op gas, elektriciteit of fossiele brandstoffen), de watertoets, en het attest met betrekking tot de aanwezigheid van een stookolietank. 

Heeft u nog vragen omtrent de koop of verkoop van uw woning? Contacteer dan onze specialist Kristof Uytterhoeven.