Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Opgelet: vanaf 1 juli nieuwe verzekeringsverplichtingen in de bouwsector

 

Opgelet: vanaf 1 juli nieuwe verzekeringsverplichtingen in de bouwsector

Vanaf 1 juli 2019 dienen naast de architecten ook de landmeter-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector een verplichte verzekering af te sluiten voor hun burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekeringsplicht is ingevoegd door middel van de Wet dd. 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids-en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken van in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector (BS 26 juni 2019).

Onder “andere dienstverleners in de bouwsector” dient elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (andere dan bouwpromotoren) te worden verstaan die voor rekening van een derde en tegen vergoeding, al dan niet rechtstreeks, zich ertoe verbindt om in volledige onafhankelijkheid, zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, hoofdzakelijk immateriële prestaties te verrichten in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België.

Concreet wil dit zeggen dat vanaf heden naast de architect dus ook de ingenieurs, interieurarchitecten en andere studiebureaus gespecialiseerd in de bouwsector een verzekering dienen af te sluiten voor hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. Deze wet is niet van toepassing op bouwpromotoren of aannemers. 

In de wet wordt nader gespecificeerd welke schadegevallen mogen worden uitgesloten van dekking en wat de minimum dekkingsgrens dient te zijn per schadegeval. 

Contacteer Prof Dr. Kristof Uytterhoeven of Mtr. Stephanie Moras voor meer informatie over de verzekeringsplicht.