Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (95)
VASTGOED  (27)
BOUW  (46)
OMGEVING  (25)
OVERHEIDSOPDRACHTEN & PPS  (22)
KANSSPELEN  (2)

 
6 mei 2024
De maximale bedragen per erkenningsklasse van aannemers worden opgetrokken

Om een overheidsopdracht van werken te kunnen uitvoeren, is vereist dat een aannemer beschikt over een vereiste erkenning.

Meer informatie

DELETE
23 nov 2022
Grondige hervorming Raad van State op komst

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kondigt aan dat de procedures voor de Raad van State via hervormingen fors versneld zullen worden. Dat moet de rechtszekerheid en het investeringsklimaat bevorderen.

Meer informatie

DELETE
16 nov 2022
Verruimde (tijdelijke) mogelijkheid om voorschotten toe te kennen aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten

En dit naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de daaruitvolgende economische crisis.

Meer informatie

DELETE
12 jul 2022
Beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne?

Eerste minister binnenkort bevoegd voor het toestaan van gunningen aan ondernemers met banden met Rusland?

Meer informatie

DELETE
7 jun 2022
Wijziging van de Overheidsopdrachtenwet met betrekking tot de corrigerende maatregelen

De wetgever moet aangeven in welke gevallen de ondernemer op eigen initiatief de corrigerende maatregelen moet aantonen.

Meer informatie

DELETE
3 feb 2022
Ongepaste vriendschapsbanden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Welke gronden kunnen aanleiding geven tot de facultatieve uitsluitingsgrond van de deelname van een opdrachtnemer?

Meer informatie

DELETE
17 nov 2021
Herziening Europese drempelbedragen

Vanaf 1 januari 2022 moet u rekening houden met herziene Europese drempelbedragen inzake overheidsopdrachten.

Meer informatie

DELETE
28 jul 2021
De verplichtingen uit artikel 30 KB TMB

Bespreking van de rechtspraak Raad van State uit de eerste helft van 2021.

Meer informatie

DELETE
1 apr 2021
Verplichting sociale en ecologische gunningscriteria?

Raad van State fileert wetsvoorstel tot aanpassing overheidsopdrachtenwet

Meer informatie

DELETE