Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (84)
VASTGOED  (26)
BOUW  (40)
OMGEVING  (24)
PERSONEEL & PARTNERS  (14)

De kat de bel aanbinden: bent u reeds mee met de nieuwe klokkenluidersregeling?
23 mrt 2023

De regelingen die opgenomen zijn in de Klokkenluiderswet bieden werknemers een veilig kader waarbinnen ze zaken kunnen melden die niet stroken met de wet, ethiek of interne bedrijfsregels.

Meer informatie

DELETE
De sociale inspectie is niet tevreden: wat nu?
21 jun 2022

Waaraan kan u zich verwachten als er een inbreuk wordt vastgesteld?

Meer informatie

DELETE
Opgelet: flitscontroles in de bouwsector!
6 mei 2022

De sociale inspectie zal de ganse maand mei flitscontroles uitvoeren bij ondernemingen uit de bouwsector.

Meer informatie

DELETE
Gelijkheid tussen werknemers en aandeelhouders of Cooreman – De Clercq?
4 mei 2021

Er woedt een heftig debat in de media over de gelijke behandeling tussen werknemers en aandeelhouders.

Meer informatie

DELETE
Ontslag in coronatijden
6 mei 2020

Enkele aandachtspunten voor u als werkgever.

Meer informatie

DELETE
Het Coronavirus en uw personeel
12 mrt 2020

Welk maatregelen neemt u als werkgever?

Meer informatie

DELETE
Uitbreiding terrein RSZ-inspectie
25 sep 2019

RSZ-inspectie treedt nu ook op tegen verboden terbeschikkingstelling bij grensoverschrijdende tewerkstelling.

Meer informatie

DELETE
De verbrekingsvergoeding en het “opleidingsbudget”
22 mei 2019

Weldra zal een werknemer tot wel een derde van zijn verbrekingsvergoeding kunnen omzetten in een “opleidingsbudget”.

Meer informatie

DELETE
Grondige wijziging regelgeving tewerkstelling buitenlandse werknemers
29 mrt 2019

Het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling van buitenlandse werknemers langer dan 90 dagen is gewijzigd.

Meer informatie

DELETE
Wetgever maakt met nieuw artikel 5 van de strafwet een einde aan de polemiek omtrent de ‘decumul’-regeling
19 dec 2018

Het nieuwe artikel 5 Sw. schaft vanaf haar inwerkingtreding het zogenaamde “decumul-regime” af.

Meer informatie

DELETE
Opzeggingsclausules hogere bedienden gesloten vóór de Wet Eenheidsstatuut blijven geldig
19 nov 2018

Dat blijkt uit het arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 oktober 2018 (arrest n° 140/2018).

Meer informatie

DELETE