Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (95)
VASTGOED  (27)
BOUW  (46)
OMGEVING  (25)
PERSONEEL & PARTNERS  (14)
KANSSPELEN  (2)

 
23 mrt 2023
De kat de bel aanbinden: bent u reeds mee met de nieuwe klokkenluidersregeling?

De regelingen die opgenomen zijn in de Klokkenluiderswet bieden werknemers een veilig kader waarbinnen ze zaken kunnen melden die niet stroken met de wet, ethiek of interne bedrijfsregels.

Meer informatie

DELETE
21 jun 2022
De sociale inspectie is niet tevreden: wat nu?

Waaraan kan u zich verwachten als er een inbreuk wordt vastgesteld?

Meer informatie

DELETE
6 mei 2022
Opgelet: flitscontroles in de bouwsector!

De sociale inspectie zal de ganse maand mei flitscontroles uitvoeren bij ondernemingen uit de bouwsector.

Meer informatie

DELETE
4 mei 2021
Gelijkheid tussen werknemers en aandeelhouders of Cooreman – De Clercq?

Er woedt een heftig debat in de media over de gelijke behandeling tussen werknemers en aandeelhouders.

Meer informatie

DELETE
6 mei 2020
Ontslag in coronatijden

Enkele aandachtspunten voor u als werkgever.

Meer informatie

DELETE
12 mrt 2020
Het Coronavirus en uw personeel

Welk maatregelen neemt u als werkgever?

Meer informatie

DELETE
25 sep 2019
Uitbreiding terrein RSZ-inspectie

RSZ-inspectie treedt nu ook op tegen verboden terbeschikkingstelling bij grensoverschrijdende tewerkstelling.

Meer informatie

DELETE
22 mei 2019
De verbrekingsvergoeding en het “opleidingsbudget”

Weldra zal een werknemer tot wel een derde van zijn verbrekingsvergoeding kunnen omzetten in een “opleidingsbudget”.

Meer informatie

DELETE
29 mrt 2019
Grondige wijziging regelgeving tewerkstelling buitenlandse werknemers

Het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling van buitenlandse werknemers langer dan 90 dagen is gewijzigd.

Meer informatie

DELETE
19 dec 2018
Wetgever maakt met nieuw artikel 5 van de strafwet een einde aan de polemiek omtrent de ‘decumul’-regeling

Het nieuwe artikel 5 Sw. schaft vanaf haar inwerkingtreding het zogenaamde “decumul-regime” af.

Meer informatie

DELETE
19 nov 2018
Opzeggingsclausules hogere bedienden gesloten vóór de Wet Eenheidsstatuut blijven geldig

Dat blijkt uit het arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 oktober 2018 (arrest n° 140/2018).

Meer informatie

DELETE