Home  /  Knowledge sharing  /  Expert  /  Bijstand van een advocaat in een tuchtprocedure voor de Orde van architecten

Bijstand van een advocaat in een tuchtprocedure voor de Orde van architecten

Een tuchtprocedure kan ertoe leiden dat de architect bij wijze van tuchtsanctie een tijdelijk of definitief beroepsverbod wordt opgelegd. De bijstand van een gespecialiseerde advocaat is dan ook aangewezen. Caluwaerts Uytterhoeven advocaten heeft een ruime ervaring in tuchtzaken voor de Orde van architecten. Meer weten? Contacteer Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven.