Home  /  Knowledge sharing  /  Media  /  Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten

Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten zijn voor veel bedrijven een belangrijk gegeven, maar soms zijn zulke tenders ook omstreden. En daarom is er een Rechtsbeschermingswet. Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven geeft tekst en uitleg over de beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten.