Zoeken

Home  /  Over ons  /  Nieuws  /  Nieuwe publicatie Kristof Uytterhoeven en Stephanie Moras

Nieuwe publicatie Kristof Uytterhoeven en Stephanie Moras

Onlangs is het Jaarboek Overheidsopdrachten 2022-2023 gepubliceerd, een juridische bestseller met het laatste nieuws over overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau. Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven en Mtr. Stephanie Moras schreven de volgende bijdrage: "Onvoorzienbare omstandigheden in het KB AUR in de ban van artikel 5.74 NBW".

Boek 5 Nieuw Burgerlijk Wetboek

Eén van de meest spraakmakende innovaties van boek 5 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de invoering van de imprevisieleer in het Belgische privaatrecht. 

Het principe van de herziening van een overheidsopdracht wegens onvoorzienbare omstandigheden die het contractuele evenwicht verstoren, is reeds geruime tijd verankerd in de overheidsopdrachtenreglementering. De mogelijkheid tot aanpassing of beëindiging van een contract wegens een verandering van omstandigheden krijgt in het privaatrecht pas voor de eerste maal een gemeenrechtelijke wettelijke grondslag in het artikel 5.74 NBW, dat de “verandering van omstandigheden” regelt. Dit artikel is in werking getreden op 1 januari 2023.

Onvoorzienbare omstandigheden in het KB AUR in de ban van artikel 5.74 NB

In de bijdrage van Mtr. Stephanie Moras en Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven in het recent verschenen Jaarboek Overheidsopdrachten 2022-2023 wordt nader ingegaan op de verschillen en de gelijkenissen tussen de regeling van de imprevisie in de overheidsopdrachtenreglementering enerzijds en in het artikel 5.74 NBW anderzijds. Tevens worden de afwijkingsmogelijkheden van beide regelingen onder de loep genomen. 

Tenslotte wordt nagegaan of artikel 5.74 NBW al dan niet van toepassing is op de uitvoering van een overheidsopdracht, alsook of er eventueel sprake kan zijn van een wederzijdse kruisbestuiving tussen beide regelgevingen.

Gelet op de inwerkingtreding van artikel 5.74 NBW is het aangewezen om uw private contracten na te kijken en, indien nodig, aan te passen teneinde de modaliteiten van artikel 5.74 NBW contractueel vast te leggen.  

Meer weten? Contacteer Mtr. Stephanie Moras of Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven van ons gespecialiseerd team Overheidsopdrachten

  Kristof Uytterhoeven  Stephanie Moras

Het Jaarboek Overheidsopdrachten 2022-2023 bestellen via EBP? Dat kan via hun website.

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak