Zoeken

Home  /  Sectoren  /  Horeca

Horeca

Hotel, restaurant en café.

De horecasector heeft betrekking op alle eet- en drinkgelegenheden en logiesverstrekkende bedrijven. Bij het opstarten en runnen van een dergelijk etablissement rusten er bepaalde verantwoordelijkheden op de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, voor wiens rekening en risico de horecazaak wordt uitgebaat. Dit komt vanwege het specifieke karakter dat kenmerkend is voor de horecasector. De overheid heeft regels bepaald die inbreuken en misbruiken moeten tegengaan en de kwaliteit en veiligheid binnen de sector dienen te garanderen.

Dienaangaande moet een etablissement, alvorens het mag overgaan tot het schenken van alcohol, voldoen aan de strikte voorwaarden uit de “Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.”

Daarnaast wordt een horeca-etablissement en zijn terras gezien als een publiek toegankelijk gebouw en ressorteer het bijgevolg onder het “Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.” Hieruit volgen ook verscheidene specifieke brand- en veiligheidsvoorschriften.

Verder kan gewezen worden op de specifieke noodwendigheden op stedenbouwkundig vlak, die gepaard gaan met de oprichting van het etablissement in kwestie. Mag men op de bewust locatie een horecafunctie voorzien? Zo ja, hoe groot mag deze functie dan zijn (of worden)?

Ook de specifieke problemen die met de uitbating van de horecazaak gepaard gaan, mogen niet uit het oog worden verloren. Vaak rijzen er geschillen met betrekking tot: handelshuur, invorderingen, burenhinder, etc.

Dit is geen uitgebreide opsomming, er is nog meer vigerende regelgeving van toepassing op de horecasector. Net daarom helpt ons kantoor, met onze ervaring en expertise, u graag met het opstarten van uw horeca-etablissement, het bekomen resp. behouden van de nodige vergunningen en het laten floreren van uw business. Uiteraard kan u op ons rekenen indien er zich bepaalde problemen of procedures voordoen.

Onze specialisten

Kristiaan Caluwaerts
Kristiaan Caluwaerts
Senior partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A, vastgoedrecht

Lees meer
Ignace Kroos
Ignace Kroos
Partner

Gespecialiseerd in: handelsrecht, vennootschapsrecht, transportrecht

Lees meer
Steven Slachmuylders
Steven Slachmuylders
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, verkeersrecht

Lees meer
Yannick Grauwels
Yannick Grauwels
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, omgevingsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Federico Wuyts
Federico Wuyts
Partner

Gespecialiseerd in: vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht

Lees meer
Vincent De Somer
Vincent De Somer
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, bouwrecht

Lees meer
Els Zegers
Els Zegers
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: overheidsopdrachten, arbeidsrecht

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak