Home  /  Afgelopen seminaries  /  Belangenconflicten, Bestuudersaansprakelijkheid, WCO, Insolventie

Belangenconflicten, Bestuudersaansprakelijkheid, WCO, Insolventie

9 mei 2019

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking. Mr. Kristiaan Caluwaerts zal onder meer stilstaan bij de nieuwe regels inzake belangenconflicten en de (beperkte) aansprakelijkheid van bestuurders.

Sinds 1 mei 2018 is de nieuwe Insolventiewet van toepassing. De wet verruimt o.m. het toepassingsgebied van de insolventieprocedures naar alle vrij beroepers en verfijnt de meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars. Mr. Federico Wuyts zal stilstaan bij de voornaamste wijzigingen.

Opleiding georganiseerd door KMO Team Opleidingen op donderdag 9 mei 2019.