De gunning van een overheidsopdracht onder de nieuwe reglementering

Home  /  Afgelopen seminaries  /  De gunning van een overheidsopdracht onder de nieuwe reglementering

De gunning van een overheidsopdracht onder de nieuwe reglementering

Breakfast Seminar 3 - 31 mei 2018

Op 30 juni 2017 is de nieuwe reglementering inzake de overheidsopdrachten in werking getreden. Deze reglementering zet onder meer de Europese Richtlijn 2014/24/EU om.

De nieuwe regels inzake de gunning van overheidsopdrachten houden een vrij ingrijpende hervorming in ten opzichte van de Overheidsopdrachtenwet 2006 en het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011. Inmiddels hebben deze regels de eerste praktijktoetsing doorstaan. De eerste rechtspraak van de Raad van State over de gunning van overheidsopdrachten onder de nieuwe regelgeving heeft een aantal knelpunten aangegeven. Op 18 april 2018 verscheen ook het multi-reparatie-KB Overheidsopdrachten van 15 april 2018 dat reeds een aantal wijzigingen aanbracht aan het KB Plaatsing klassieke sectoren 2017.

Tijdens het Breakfast Seminar van 31 mei 2018 zal Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven meer in detail ingaan op een aantal knelpunten bij de gunning van overheidsopdrachten onder de nieuwe reglementering in de klassieke sectoren. Er zal daarbij vooral de nadruk worden gelegd op de gunning in het raam van de zogenaamde openbare en niet-openbare procedures (de vroegere open en beperkte aanbestedingen en offerteaanvragen).