De Omgevingsvergunning: Let's get things clear

Home  /  Afgelopen seminaries  /  De Omgevingsvergunning: Let's get things clear

De Omgevingsvergunning: Let's get things clear

- Breakfast Seminar 5 22 nov 2018

De introductie van de ‘omgevingsvergunning’ is ondertussen een feit. Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is inmiddels in werking getreden en de burger heeft reeds een tiental maanden kunnen ondervinden wat hiervan de gevolgen zijn. 

Met de invoering van de omgevingsvergunning heeft men het vergunningenlandschap in Vlaanderen grondig hervormd. Het vormt een antwoord van de Vlaamse Regering op een vraag naar eenvoudigere en vlottere procedures. Het integreert de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning, de verkavelingsvergunning, de socio-economische vergunning en de natuurvergunning in één aanvraag, die in één digitaal loket (het omgevingsloket) kan worden ingediend.

De vraag stelt zich: is het inderdaad eenvoudig en efficiënt geworden? Geldt dit zowel voor de procedure als voor het omgevingsrecht an sich?

Op donderdag 22 november 2018 zal Mr. Yannick Grauwels zich echter niet tot deze vraag beperken en vanuit de praktijk hier een kritische blik op werpen.

Hij zal op een praktische manier u wijzen op enkele aandachtspunten die u moet onthouden, alvorens u tot indiening van uw omgevingsvergunningsaanvraag overgaat.