Kwalitatief rapporteren

Home  /  Afgelopen seminaries  /  Kwalitatief rapporteren

Kwalitatief rapporteren

Verslaggeving vanuit het perspectief van de vennootschapswetgeving - de WCO wetgeving  4 dec 2018

In het kader van de vennootschapswetgeving wordt onder andere stilgestaan bij:

  • het jaarverslag
  • correct opstellen van notulen van het bestuursorgaan
  • correct opstellen van de notulen van de jaarvergadering en de algemene vergaderingen van de vennootschap
  • pariteiten binnen het kader van de alarmbelprocedure een adequate en correcte rapportering en notulering wat dat betreft
  • continuïteitsverantwoording en een adequate en correcte rapportering ter zake
  • Het adequaat opstellen van de jaarrekening en de rapporterings- en notuleringsverplichtingen van het bestuursorgaan
  • tegenstrijdigheid van belangen
Dit seminarie past in een masterclass (serie van seminaries) aangaande “Kwalitatief rapporteren” van BAB-BKR. Mtr. Caluwaerts zal dit onderwerp behandelen op 4 december.