Zoeken

Home  /  Over ons  /  Team  /  Cindy Cornelis  /  Publicaties

Publicaties

 • C. CORNELIS, “Genetische gegevens in de verzekeringen: de lege lata en de lege ferenda” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Een blik op het verzekeringsrecht anno 2022 en in de toekomst, Antwerpen, Intersentia, 2023, 93-118.

 • C. CORNELIS, "Toepassing van het verbod op het gebruik van genetische gegevens in verzekeringen: de relatieve of de absolute interpretatie?", T.Gez. 2022-2023, 289-295.

 • C. LEMMENS en C. CORNELIS, “De vaststelling en de publiciteit van het overlijden” in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS, Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, 2022, 1675-1722.

 • C. LEMMENS, C. CORNELIS en E. VANDEVELDE, “Mogelijkheden van voorafgaande zorgplanning voor dementerende patiënten”, TVGG 2021-2022, 305-324.

 • C. CORNELIS, “Genetische Gegevens en verzekeringen”, T.Gez. 2020-2021, 266-301.

 • C. CORNELIS, Genetische Gegevens en verzekeringen, Antwerpen, Intersentia, 2021, 730 p.

 • C. CORNELIS, T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, “Legal Aspects of Genetic Testing Regarding Insurance in Belgium” in Lara Khoury et al. (Eds): Genetic Testing and the Governance of Risk in the Contemporary Economy, Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Vol. 34, 2020, p 71-95.

 • C. CORNELIS, “Medical Confidentiality and Disclosing Genetic Information to Family Members”, Med. Law. 2020, 39:3(2020), p. 419-445.

 • C. CORNELIS, “Can Genetic Information Be Dislosed to Relatives?”, Med. Law. 2018, Vol. 37, August 2018, 60. (abstract)

 • C. CORNELIS, “De verklaring over de doodsoorzaak. Het toepassingsgebied andermaal onder de loep”, T.Gez. 2017-2018, 316-322.

 • C. CORNELIS, “Het belang van genetische gegevens in het Belgische recht”, T.Gez. 2017-2018, 295-309.

 • C. CORNELIS, “The story continues: de bewijslast inzake informed consent van de patiënt”, T.Gez. 2017-2018, 57-62.

 • C. CORNELIS, “Het bewijs van 'informed consent' door een toestemmingsformulier”, T.Gez. 2017-2018, 48-53.

 • C. CORNELIS, “Posterioriteitsdekking in een claims-made aansprakelijkheidsverzekering: de begrippen risico en schadegeval”, RW 2016-17, 381.

 • C. CORNELIS, “De tegenwerpbaarheid aan en de betwisting door de benadeelde van de beëindiging van een verzekeringsovereenkomst. Belang van de rechtstreekse vordering”, RW 2016-17, 25.

 • C. CORNELIS, “De bijzondere regels toepasselijk op verzekeringsovereenkomsten” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 299- 315.

 • C. CORNELIS, “Contractvoorwaarden volgens het gemeen recht” in T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 289-298.

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak