Home  /  Team  /  Ignace Kroos  /  Publicaties

Publicaties

  • I. Kroos, "Detacheringsrichtlijn geldt ook voor wegvervoer", (noot onder arrest van het Hof van Justitie 1 december 2020 en 2 februari 2021), Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportecht, juni 2021.
  • I. Kroos, "Een scheepsbevrachter mag optreden als 'vervoerder'", (noot onder een arrest van het Hof van Justitie van 12 oktober 2016), Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, Larcier, november 2017.