Home  /  Team  /  Joachim Lebeer  /  Publicaties

Publicaties

  • VAN GIEL, I. en LEBEER, J., ““You’ll never walk alone”: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de benadeelde derde in de handhaving van het omgevingsrecht de overheid moet kunnen aanspreken op haar positieve verplichting om rechterlijke uitspraken te doen naleven” (noot onder EHRM 13 maart 2018, nr. 67957, C.M./België), TROS 2019, afl. 95, 240-243.