Zoeken

Home  /  Over ons  /  Team  /  Kristof Uytterhoeven  /  Lezingen

Lezingen

 • K. Uytterhoeven, “Het nieuwe Boek 6 en de impact voor de bouw- en vastgoedsector: 10 aandachtspunten”, webinar gegeven op 23 april 2024 (Brussel, Legal News)
 • K. Uytterhoeven, “DBFM: een (te) veel gebruikte toverformule?”, voordracht gegeven in de opleiding “Recht voor de Bouw” op 7 maart 2024 (Antwerpen, Embuild)

 • K. Uytterhoeven en F. Van Overmeeren, “Het uitzicht van bouwwerken – esthetische (minder)waarde in het bouwrecht”, voordracht gegeven op het colloquium “Toleranties op uitzicht & esthetische criteria” op 17 november 2023 (Hasselt, NCDAB)

 • S. Moras en K. Uytterhoeven, “Basismodule Overheidsopdrachten: KB Uitvoering”, lezing gegeven op 26 september 2023 (Antwerpen, Formado)

 • K. Uytterhoeven en E. Zegers, “Basismodule Overheidsopdrachten: KB Plaatsing”, lezing gegeven op 5 en 12 september 2023, (Antwerpen, Formado)

 • K. Uytterhoeven en F. Van Overmeeren, “De verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige aansprakelijkheid (wet Peeters)”, seminar gegeven 13 juni 2023 (Genk, Formado)

 • K. Uytterhoeven, F. Van Overmeeren en P. Van Buggenhout, “De verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige aansprakelijkheid (wet Peeters)”, seminar gegeven 9 mei 2023 (Aalst, Formado)

 • K. Uytterhoeven, “Imprevisie in het nieuwe Belgische (bouw)contractenrecht”, seminar gegeven op 8 mei 2023 (Gent, Balie Gent)

 • K. Uytterhoeven, “Een wandeling doorheen de boeken 1 en 5 NBW voor de bouwrechtpraktizijn”, lezing gegeven op 23 maart 2023 op de studiedag “Boek 1 & 5 nieuw B.W. nieuwe fundamenten van het Belgisch bouwrecht” (Formado, Gent)

 • K. Uytterhoeven, “De aanvaarding, de aansprakelijkheid en de verzekering van de bouwactoren in het licht van de boeken 1 en 5 NBW en de arresten van het Hof van Cassatie van 12 februari 2021 en 10 februari 2022”, voordracht gegeven op 2 maart 2023 op de studiedag “Het nieuwe Handboek Bouwrecht | Bespreking van de privaatrechtelijke aspecten” (Nexus, Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, “DBFM: een (te) veel gebruikte toverformule?”, voordracht gegeven op 7 februari 2023 in de opleiding Recht voor de Bouw: Overheidsopdrachten (Antwerpen, Embuild Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, “Het monopolie van de architect en de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer”, lezing gegeven op de debatavond “Architect’s monopoly? Over het openbreken van de beruchte wet van ‘39” op 26 januari 2023 (Antwerpen, Orde van architecten)

 • K. Uytterhoeven, “De architect: beschermde vrij beroeper of ondernemer gevangen in een wettelijk en deontologisch keurslijf?”, voordracht gegeven op de studienamiddag “Is er nog nood aan deontologie voor vrije beroepen?” op 13 december 2022 (Berchem, LeA Uitgevers)

 • S. Moras en K. Uytterhoeven, “De indieningsvoorwaarden voor klachten en verzoeken: een reis met hindernissen?”, webinar gegeven op de studiedag “Overheidsopdrachten anno 2022” op 2 december 2022 (Mechelen, Legal News)

 • K. Uytterhoeven, “De wet van 1939: the times they are a-changing?”, voordracht gegeven op de studiedag “Recente ontwikkelingen in het bouwrecht” op 8 november 2022 (Antwerpen, Intersentia – Legal News)

 • K. Uytterhoeven, “Het nieuwe verbintenissenrecht: de impact voor de bouw- en vastgoedsector 10 aandachtspunten”, webinar gegeven op 20 oktober 2022 (Legal News)

 • K. Uytterhoeven, F. Van Overmeeren en P. Van Buggenhout,  “ABR en de verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige aansprakelijkheid (wet Peeters)”, seminar gegeven op 6 september 2022, 13 september 2022 en 20 september 2022 (Antwerpen, Formado) 

 •  K. Uytterhoeven, “Actuele ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid van de bouwactoren”, webinar gegeven op 26 augustus 2022 (Balie Provincie Antwerpen) 

 • K. Uytterhoeven, “Drie overeenkomsten in beweging”, voordracht gegeven op de studiedag “Summer Class – Bouw anno 2020” op 25 augustus 2022 (Edegem, Intersentia, Legal News)

 • K. Uytterhoeven, F. Van Overmeeren en P. Van Buggenhout,  “ABR en de verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige aansprakelijkheid (wet Peeters)”, seminar gegeven op 3 mei 2022, 10 mei 2022 en 17 mei 2022 (Antwerpen, Formado)

 • K. Uytterhoeven, “De architectenovereenkomst, taken en aansprakelijkheden van de architect”, webinar gegeven op 28 april 2022 (NCOI)

 • K. Uytterhoeven, “Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk”, webinar gegeven op 25 maart 2022 (Legal News)

 • K. Uytterhoeven, “50 jaar Wet Breyne – Een overzicht van 12 knelpunten aan de hand van relevante rechtspraak”, webinar gegeven op 21 oktober 2021 (Legal News)

 • K. Uytterhoeven, P. Van Buggenhout en F. Van Overmeeren, Themadag verzekeringen en aansprakelijkheden in de bouw, gegeven op 19 oktober 2021 (Edegem, Brokers Training) 

 • K. Uytterhoeven, “Aansprakelijkheid van bouwactoren”, webinar gegeven op 23 september 2021  (NCOI)

 • K. Uytterhoeven, “Aandachtspunten bij het afsluiten van (onder)aannemingsovereenkomsten”, webinar gegeven op de “Summer class: contracten anno 2021” op 24 augustus 2021 (Mechelen, Legal News – Intersentia)

 • K. Uytterhoeven, “Burenhinder”, webinar gegeven op 20 augustus 2021  (Mechelen, NCOI)

 • K. Uytterhoeven, “Aansprakelijkheid van bouwactoren”, webinar gegeven op 17 juni 2021  (NCOI)

 • K. Uytterhoeven, “Verzekeringen en aansprakelijkheid in de bouw: de allerlaatste ontwikkelingen”, webinar gegeven op 28 mei 2021  (Brussel, Legal News – Intersentia)

 • S. Moras en K. Uytterhoeven, “Incidenten bij de uitvoering van een overheidsopdracht en schadeloosstelling”, webinar gegeven op de “Themadag Overheidsopdrachten anno 2021” op 25 maart 2021  (Aartselaar, Legal News – Intersentia)

 • K. Uytterhoeven, “Aansprakelijkheid van bouwactoren”, webinar gegeven op de studiedag Actualia vastgoed- en bouwrecht op 29 oktober 2020 (NCOI) 

 •  K. Uytterhoeven,  “Technische normen en de regels van de kunst”, webinar gegeven op 22 oktober 2020 (IE-Net) 

 •  P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, “De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekering”, voordracht gegeven op 8 oktober 2020 (Lummen, Actief Insurances)

 • S. Moras en K. Uytterhoeven, “Het prijsonderzoek en de abnormale prijzen”, webinar gegeven op de “Themadag Overheidsopdrachten anno 2020” op 2 oktober 2020  (Mechelen, Legal News – Intersentia)

 • K. Uytterhoeven,  “Oplevering en aanvaarding van werken en diensten”, voordracht gegeven op 24 september 2020 (Antwerpen, IE-Net)

 • K. Uytterhoeven, “De verplichte verzekeringen van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid”, webinar gegeven op de studiedag “Bouwprojecten en verzekeringen” op 24 september 2020 (Mechelen, Legal News – Intersentia)

 • K. Uytterhoeven, “De architectenovereenkomst, de taken en aansprakelijkheid van de architect”, webinar gegeven op de studiedag “Summer Class – Bouw en Aanneming anno 2020 – 8 praktijkgerichte webinars” op 27 augustus 2020 (Intersentia, Legal News)

 • K. Uytterhoeven, “Aansprakelijkheid en verzekerbaarheid buiten ABR”, webinar gegeven op de studiedag “Summer Class – Bouw en Aanneming anno 2020 – 8 praktijkgerichte webinars” op 27 augustus 2020 (Intersentia, Legal News)

 • K. Uytterhoeven, “De verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (wetten Peeters I en II) in de bouwsector, webinar gegeven op 7 juli 2020 (Mechelen, Legal News)

 • K. Uytterhoeven, “Actualia bouwrecht en aannemingsrecht”, webinar gegeven op 26 juni 2020 (Permanente Vorming De Conferentie Balie Provincie Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven en S. Moras, “Incidenten en schadeloosstelling tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht”, voordracht gegeven op 16 juni 2020 (IE-Net, Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, “De verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid”, webinar gegevenop 11 mei 2020 (Mechelen, Legal News)

 • K. Uytterhoeven, "Verplichte verzekeringen in de bouwsector na de wet-Ducarme", voordracht gegeven op de studiedag "Stabiliteit Wet Peeters I & II doorgelicht" op 5 maart 2020 (Beveren, die Keure)

 • K. Uytterhoeven, "Oplevering, aanvaarding en aansprakelijkheid", voordracht gegeven op de studiedag "Stabiliteit Wet Peeters I & II doorgelicht" op 5 maart 2020 (Beveren, die Keure)

 • K. Uytterhoeven, discussant van de lezing “Construction law”,  gegeven door  S. van Gulijk, op de International MLL Workshop “Adaptive City Law in Europe. Resolving the Disconnect between Sustainable Cities and the Law” (Metropolitan Legal Lab, Universiteit Antwerpen, 19 november 2019)

 • K. Uytterhoeven, “De verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid”, lezing gegeven op de studiedag Studiedag “Aannemingsrecht: 4 actuele topics” georganiseerd door Intersentia en Legal News op 14 november 2019 (Antwerpen) en 21 november 2019 (Gent)

 • K. Uytterhoeven, "Update van het architectencontract”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Euromaf op 8 oktober 2019 (Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, “Verplichte verzekeringen in de bouwsector”, voordracht gegeven op 3 september 2019 (Brussel, HDI Gerling)

 • K. Uytterhoeven, “Aannemingsovereenkomst voor bouwwerkzaamheden: verzekeringen en geschillen in de bouwsector”, lezing gegeven op de Intersentia Summer Class – Procesrecht & Vastgoed op 27 augustus 2019 (Gent, Legal News – Intersentia)

 • K. Uytterhoeven, “Aannemingsovereenkomst voor bouwwerkzaamheden: oplevering, aanvaarding en aansprakelijkheid”, lezing gegeven op de Intersentia Summer Class – Procesrecht & Vastgoed op 27 augustus 2019 (Gent, Legal News – Intersentia)

 • K. Uytterhoeven, “Bouwrecht”, lezing gegeven in de reeks Zomerlessen op 26 augustus 2019 (Antwerpen, Balie Provincie Antwerpen)

 • S. Moras en K. Uytterhoeven, "De selectie van de kandidaten en van de inschrijvers”, lezing gegeven op Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2019’ op 23 mei 2019 (Sint-Niklaas, Legal News)

 • K. Uytterhoeven, “Aansprakelijkheid van bouwactoren”, lezing gegeven op de studiedag Actualia vastgoed- en bouwrecht op 21 mei 2019 (Kontich, M&D Seminars)

 • K. Uytterhoeven, “De verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen in de bouwsector”, lezing gegeven op de Themadag ‘Bouwrecht: 8 actuele thema’s’ op 14 mei 2019 (Sint-Niklaas, Legal News)

 • K. Uytterhoeven, lid van het panel “Ontwerper en/of uitvoerder”, op de Inspiratiedag De architect in (r)evolutie (Brussel, Vlaamse Raad Orde van Architecten, 24 april 2019)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, “De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekering”, voordracht gegeven op 1 april 2019 (Brussel, Allianz)

 • K. Uytterhoeven, “De wet van 1939: de bescherming van de titel en het beroep van architect”, voordracht gegeven op de debatavond “Waarheen met het beroep van architect” op 27 februari 2019 (NAV Vlaams-Brabant – Brussel, Meise)

 • K. Uytterhoeven, "De wettelijke verzekeringsplicht(en) in de bouwsector”, voordracht gegeven op de studieavond "Verzekeringen in de bouw. Recente evoluties en toekomstperspectieven” op 24 september 2018 (Postuniversitair Centrum KU Leuven Campus KULAK Kortrijk en Campus Brugge – Kortrijk)

 • K. Uytterhoeven, "De tienjarige verzekering: iedereen goed verzekerd na de nieuwe wet?”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Euromaf op 18 september 2018 (Dworp)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekeringen”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door DRS Verzekeringen op 6 juni 2018 (Heusden)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekeringen”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Verzekeringskantoor Nulens op 5 juni 2018 (Genk)

 • K. Uytterhoeven, "Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: de openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures”, voordracht gegeven op het breakfast seminar georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 31 mei 2018 (Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "Verplichte bouwverzekeringen”, lezing gegeven op de studienamiddag "Aansprakelijkheid en verzekering de bouw” op 28 mei 2018, 7 juni 2018, 18 juni 2018 en 4 juli 2018 (Hasselt, Zwijnaarde, Antwerpen, Groot-Bijgaarden, EuroPConcept)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekeringen”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Bamps Eurassur Verzekeringen op 22 mei 2018 (Genk)

 • P. Van Buggenhout, K. Uytterhoeven en H. Wauters, "De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid”, voordracht gegeven op Realty (Brussel, 17 mei 2018)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekering”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door  Cambien Verzekeringen op 26 april 2018 (Moeskroen)

 • K. Uytterhoeven, "De openbare en niet-openbare plaatsingsprocedures: de voornaamste wolfijzers en schietgeweren in de nieuwe regelgeving” , lezing gegeven op de studienamiddag "Overheidsopdrachten: van opstart tot uitvoering” op 26 april 2018 (Brussel, Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekering”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Vanbreda Geerts op 23 april 2018 (Rijkevorsel)

 • F. Van Overmeeren en K. Uytterhoeven, "2018: het jaar van de wetgeving!”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Zakenkantoor Remue op 22 maart 2018 (Gent) en 29 maart 2018 (Mechelen)

 • S. Slachmuylders en K. Uytterhoeven, "Verzekeringen in de bouw anno 2018”, voordracht gegeven op het breakfast seminar georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 1 maart 2018 (Antwerpen)

 • P. Van Buggenhout en K. Uytterhoeven, "De tienjarige aansprakelijkheid en de verplichte verzekering”, voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door Dellafaille & Co op 27 februari 2018 (Schoten)

 • D. Vandebroek, K. Uytterhoeven en D. Wijnants, "Tienjarige aansprakelijkheid – Wettelijke verzekeringsplicht – Verzekeringsoplossingen” voordracht gegeven op de informatieavond georganiseerd door KBC Verzekeringen op 29 januari 2018 (Gent), 5 februari 2018 (Leuven) en 7 februari 2018 (Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "Afschaffing bestaande verzekeringsplicht en gevolgen voor de architect en zijn verzekeraar", voordracht gegeven op de studiedag "Stabiliteit Wet Peeters doorgelicht" op 10 oktober 2017 (Zwijnaarde, die Keure)

 • K. Uytterhoeven, "Verzekering in het bouwrecht", voordracht gegeven op de studienamiddag "De aansprakelijkheid van bouwactoren" op 19 september 2017 (Beveren, M&D Seminars)

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid van de ontwerper en belang normering”, voordracht gegeven op de studiedag "NBN EN 1990: achtergrond en specifieke aspecten m.b.t. gevolgklassen, robuustheid en aardbevingen. Gecoördineerde aanpak volgens NBN EN 1990 (2013)”, op 21 april 2017 (Antwerpen, ie-net)

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van de ontwerpers in het kader van overheidsopdrachten. Actuele knelpunten in de gunnings- en uitvoeringsfase en praktische tips bij het opstellen van het aanbestedingsverslag”, voordracht gegeven op 16 februari 2017 (Gent, Euromaf)

 • K. Uytterhoeven, Voorzitter van de studieavond "Privaatrechtelijke aanneming in bouwzaken”, op 22 november 2016 (Antwerpen, CBR)

 • K. Uytterhoeven, "Verzekeringen in het bouwrecht”, voordracht gegeven op de studiedag "Juristendagen 2016” op 30 augustus 2016 (M&D Seminars)

 • K. Uytterhoeven, lid van het panel op de debatavond "Het bouwproces anders bekeken” (Small Talk #33) op 21 juni 2016 (Brussel, Vlaamse Bouwmeester)

 • K. Uytterhoeven, lid van het panel op het seminarie "All risks insured?” op 2 juni 2016 (Berchem, Caluwaerts Uytterhoeven advocaten)

 • K. Uytterhoeven, "Actuele aandachtspunten bij het opstellen van een aanbestedingsverslag”, lezing gegeven op de studiedag "Dag van de Overheidsopdrachten” op 11 december 2015 (Geel, Escala)

 • K. Uytterhoeven, "Actualia bouwrecht”, voordracht gegeven tijdens de werklunch van de Balie Turnhout van 20 november 2015

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector: knelpunten”, lezing gegeven op de studienamiddag "Aansprakelijkheidsverzekeringen” op 22 oktober 2015 (Antwerpen, Antwerp Liability Law and Insurance Chair – UAntwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "Oplevering”, lezing gegeven in de studiecyclus "Contractuele Clausules – Aanneming” op 7 oktober 2014 (Leuven) en 14 oktober 2014 (Kortrijk), georganiseerd door KULEUVEN en KULEUVEN-KULAK

 • K. Uytterhoeven, "De ontwerper en wijzigingen van de opdracht op bevel van het bestuur”, voordracht gegeven op de studiedag "Bouw en publieke sector” op 5 juni 2014 (Brussel, EBP)

 • K. Uytterhoeven, "Onderaanneming en aansprakelijkheid. 10 tips om problemen te vermijden”, voordracht gegeven op de studiedag "Verzekeren van bouwrisico’s en de aansprakelijkheid van aannemers” op 31 maart 2015 (Brussel, EBP)

 • K. Uytterhoeven, "Grenzen aan de vrijheid van ondernemen: monopolie en onverenigbaarheden”, lezing gegeven op de studiedag "De architect in de 21ste eeuw: beschermde ondernemer of (vogel)vrij beroep? Wet 20 februari 1939: 75 jaar” op 18 december 2014 (Brussel, Faculteit Architectuur KULeuven – Faculté d’Architecture La Cambre Horta ULB)

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van aannemer, architecten en opdrachtgever voor fouten of onvolkomenheden in de opdrachtdocumenten”, lezing gegeven op de studiedag "Dag van de Overheidsopdrachten” op 12 december 2014 (Nazareth, Escala)

 • S. Daelman, K. Uytterhoeven en F. Van Overmeeren, "Werfcontrole. Verantwoordelijkheden van architect en deskundige”, voordracht gegeven op het colloquium "Werfcontrole” op 21 november 2014 (Sint-Niklaas, NCDAB)

 • K. Uytterhoeven en L. Cornelis, begeleiding van workshop "De architect en de zelfbouw; knelpunten en oplossingen” op 20 november 2014 (Zonhoven, VHS Verzekeringen)

 • K. Uytterhoeven, "Onroerende Leasing" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten in samenwerking met ING op 20 maart 2014

 • K. Uytterhoeven, "De nieuwe reglementering overheidsopdrachten. De aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de opdrachtdocumenten" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 20 februari 2014

 • "Actualia architectenovereenkomst", lezing gegeven op de studiedag "Actualia bouwrecht" op 17 december 2013 (Antwerpen) en 16 januari 2014 (Leuven) georganiseerd door het Interuniversitair en intradisciplinair centrum voor bouwrecht en onroerend goed (KULeuven - Universiteit Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van aannemer, architecten en opdrachtgever voor fouten of onvolkomenheden in de opdrachtdocumenten", voordracht gegeven op de studiedag "Dag van de overheidsopdrachten" op 13 december 2013 (Geel, Escala)

 • K. Uytterhoeven en S. Moras, "De nieuwe reglementering Overheidsopdrachten. Wat verandert er vanaf 1 juli 2013?" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 23 mei 2013

 • K. Uytterhoeven, "De bijstands- en informatieplicht van de architect in de praktijk - de architect als laatste homo universalis?", voordracht gegeven op de studiedag Transdisciplinarity op 24 april 2013 (Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening KULeuven - Heverlee)

 • K. Uytterhoeven, "Belangenconflicten bij architecten," lezing gegeven op de studiedag "Belangenconflicten" op 18 april 2013 (Tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht - Brussel)

 • K. Uytterhoeven en T. Baes, Seminarie: De Wet Marktpraktijken en de Architect - Zijn uw contracten al conform? - 18 april 2013 (organisatie door Caluwaerts Uytterhoeven - Berchem)

 • K. Uytterhoeven, "Oplevering van appartementen" voordracht gegeven op 30 november 2012 en 20 december 2012 voor het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding op verschillende campussen (VIVO - Genk, Leuven)

 • K. Uytterhoeven, "Het contract: knelpunten en evoluties in de rechtspraak", voordracht gegeven op het seminarie "Uw architectenopdracht van A tot Z; Belangrijkste juridische valkuilen" georganiseerd door de NV Protect op 6 november 2012, 13 november 2012 en 27 november 2012 (Gent, Mechelen, Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "Overheidsopdrachten: Knelpunten bij het opstellen van een aanbestedingsverslag" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 27 september 2012

 • K. Uytterhoeven, "Inleiding" voordracht gegeven op het seminarie "Bestuurdersaansprakelijkheid” op 31 mei 2012 (Protect Brussel)

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid in het bouwrecht" lezing gegeven in de lezingenreeks "Actueel aansprakelijkheidsrecht” van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen op 24 mei 2012 (Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "De draagwijdte van de raadgevings- en bijstandsverplichting van de architect ten aanzien van de aanbestedende overheid", voordracht gehouden op 2de Construction Tender Day op 22 mei 2012 (EBP, Zaventem)

 • K. Uytterhoeven, "Het contractueel vermijden van bouwgeschillen in overeenkomsten met de bouwheer", voordracht gehouden op seminarie "Risk management ten voordele van de architect” op 19 april 2012 (Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten en Assiver Bouwverzekeringen - Felixarchief Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "Samenwerkingsvormen met andere ontwerpers: contractuele en vennootschapsrechtelijke tips en valkuilen" voordracht gehouden op het seminarie "Samenwerkingsvormen tussen ontwerpers in de bouwsector: van eenmalige onderaanneming tot geïntegreerde (multi)professionele vennootschap. Hoe samenwerken in het Di Rupo I-tijdperk en na de wet-Laruellegeorganiseerd door Ides Ramboer N.V. op 17 april 2012 (Ides Ramboer N.V. - Gent)

 • K. Uytterhoeven, "De Wet Breyne" voordracht gehouden op 27 februari 2012, 8 maart 2012, 16 maart 2012 voor het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding op verschillende campussen (VIVO - Hasselt, Antwerpen, Leuven)

 • K. Uytterhoeven, "De bijstands- en informatieplicht van de architect in de praktijk - de architect als laatste homo universalis? ” voordracht gehouden op het seminarie "De architect en de casuïstiek” op 3 mei 2011, 10 mei 2011, 17 mei 2011, 24 mei 2011 en 31 mei 2011 (Protect, Brussel, Gent, Turnhout, Antwerpen, Lichtervelde).

 • K. Uytterhoeven, "Het deskundigenonderzoek in bouwzaken”, voordracht gehouden op het colloquium "Actuele evoluties in het bouwrecht” op 1 juni 2010 (K.U.Leuven)

 • K. Uytterhoeven, "De architect en de overheid", voordracht gehouden op het seminarie "Hoe dient de architect zich op de werf ten aanzien van de andere bouwpartners te gedragen?" op 20 april, 22 april en 27 april 2010 en 4 mei en 18 mei 2010 (Protect, Zwijnaarde, Hooglede, Hasselt, Antwerpen, Brussel).

 • K. Uytterhoeven, Lid van het panel van het slotdebat op de studiedag Leven als transgender in België. De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht, georganiseerd door het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen op 20 november 2009 te Brussel.

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid van de bouwheer. Juridische gevolgen en praktische tips voor de architect”, voordracht gehouden op 23 maart 2009 (Protect, Antwerpen).

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid”, voordracht gehouden op de studiedag Bouwconflicten op 18 oktober 2007 (Infotopics, Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "Recente evoluties inzake de taken en aansprakelijkheden van de architect”, voordracht gehouden op de studiedag "Actualiteiten bouwrecht” op 4 oktober 2007 (K.U.Leuven).

 • K. Uytterhoeven, "Maatschappelijke situering van de problematiek van de transseksualiteit. Transseksualiteit en mensenrechten”, voordracht gehouden op de studiedag "De wet aangaande de rechtspositie van transseksuelen” op 19 september 2007 (K.U.Leuven).

 • K. Uytterhoeven, "De aangifte van de innerlijke overtuiging te behoren tot het andere geslacht. De akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht”, voordracht gehouden op de studiedag "De wet aangaande de rechtspositie van transseksuelen” op 19 september 2007 (K.U.Leuven).

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid”, voordracht gehouden op de studiedag Bouwcontracten op 26 april 2007 (Infotopics, Sint-Niklaas).

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een vennootschap na de inwerkingtreding van de wet van 15 februari 2006”, lezing gegeven op de studieavond "De wet-Laruelle” op 27 februari 2007 (Assiver, Herentals).

 • K. Uytterhoeven, "Juridische aspecten van vennootschappen en andere samenwerkingsverbanden - aansprakelijkheid van medewerkers", voordracht gegeven in het kader van de permanente vorming MaOff (Management van een Architectenoffice) Cyclus 2006-07 op 10 oktober 2006 (Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Departement Architectuur Sint-Lucas, Campus Brussel).

 • K. Uytterhoeven, "De uitoefening van het beroep van architect in een architectenvennootschap na de inwerkingtreding van de wet-Laruelle", lezing gegeven in het kader van de voorstelling van drie wetenschappelijke studies op 15 februari 2007 (Departement Architectuur Sint-Lucas, Brussel).

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid", voordracht gehouden op de studiedag Bouwconflicten op 1 december 2006 (Infotopics, Antwerpen).

 • K. Uytterhoeven, "De ontwikkelingen in België", lezing gehouden op de studiedag Bouwgebreken op 10 oktober 2006 (De Academie voor de Rechtspraktijk, Ammerszoden).

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid", voordracht gehouden op de studiedag Bouwcontracten op 16 juni 2006 (Infotopics, Antwerpen)

 • K. Uytterhoeven, "De burgerlijke aansprakelijkheid van de architect", voordracht gehouden in het kader van het seminarie Aansprakelijkheid van de architecten, de kaarten liggen anders! op 12, 13, 19, 22 en 27 juni 2006 (Ministerie van Middenstand en Landbouw, Leuven, Kortrijk, Heusden-Zolder, Antwerpen en Gent)

 • K. Uytterhoeven, "De architectenovereenkomst, de taken en aansprakelijkheid van de architect in het licht van het statuut en deontologie van de architect", voordracht gegeven in het kader van de studiedag Bouwrecht op 27 maart 2006 (Vlaams Pleitgenootschap Brussel)

 • K. Uytterhoeven, "Juridische aspecten van vennootschappen en andere samenwerkingsverbanden - aansprakelijkheid van medewerkers", voordracht gegeven in het kader van de permanente vorming MaOff (Management van een Architectenoffice) Cyclus 2005-06 op 2 februari 2006 (Departement Architectuur Sint-Lucas, Campus Brussel)

 • K. Uytterhoeven, "Conflicten in het bouwproces", voordracht gehouden op studiedag Management van bouwprojecten op 20 oktober 2005 (Infotopics, Sint-Niklaas)

 • K. Uytterhoeven, "Aansprakelijkheid", voordracht gehouden op de studiedag Bouwcontracten op 4 oktober 2005 (Infotopics, Brasschaat)

 • K. Uytterhoeven, "Natrekking, erfpacht en opstal", voordracht gehouden voor de Kamer van Vastgoedexperten op 21 september 2005 te Antwerpen

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een professionele of multiprofessionele vennootschap of associatie", voordacht gehouden in het kader van de studienamiddag Actualiteiten bouwrecht op 2 juni 2005 (K.U.Leuven)

 • K. Uytterhoeven, "De architect in de 21ste eeuw: recente wetgevende, jurisprudentiële en deontologische ontwikkelingen", voordracht gehouden op de 12de VRG-Alumnidag 2005 (K.U.Leuven) op 11 maart 2005

 • K. Uytterhoeven, "De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een vennootschap", voordracht gehouden in het kader van de lunchseminar van het Centrum voor Bouwrecht (K.U.Leuven) op 16 maart 2004.

 • K. Uytterhoeven, "De architect en de bouwpromotor: een verboden liefde of een bijzonder huwelijk", voordracht gehouden in het kader van de lunchseminar van het Centrum voor Bouwrecht (K.U.Leuven) op 16 maart 2004.

 • K. Uytterhoeven, Spreker op de ronde tafel over de aansprakelijkheid van de architect, gehouden op Batibouw 2005 op 24 februari 2005

 • K. Uytterhoeven, "Het deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen", voordracht gehouden op 18 oktober 2004 te Antwerpen, Syntra AB Campus Metropool

 • K. Uytterhoeven, Chairman van de workshop "Legal Issues" op het International Symposium of the Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association van 11 september 2003 te Gent.

 • K. Uytterhoeven, "Recente ontwikkelingen inzake het familieprocesrecht", referaat gehouden in het kader van de Uitwisseling van beroepservaring tussen magistraten bevoegd in familiezaken (opleiding magistratuur, ministerie van Justitie) op 14 februari 2002.

 • K. Uytterhoeven, "Recente ontwikkelingen inzake transseksualiteit CIEC-Verdrag, I. en Goodwin tegen Verenigd Koninkrijk", voordracht gehouden op het Ius Commune-congres van 29 november 2002 te Amsterdam.

 • K. Uytterhoeven, "Recente ontwikkelingen inzake de gronden tot echtscheiding", referaat gehouden in het kader van de post-academische vorming Themis, opleidingsonderdeel familierecht, op 7 november 2001 (KUL) 12 november 2001 (KULAK) 22 november 2001 (KUB) en 27 november 2001 (LUC)

 • K. Uytterhoeven, "De recente ontwikkelingen in het Belgische echtscheidingsrecht", voordracht gehouden op het Ius Commune-congres van 29 november 2001 te Utrecht.

 • K. Uytterhoeven, "De bevoegdheid en de rechtspleging inzake onderhoudsgelden", referaat gehouden in het kader van de studiedag Onderhoudsgelden op 20 september 2000 (Leuven) en 11 oktober 2000 (Kortrijk)

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak